พสกนิกรพร้อมใจถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/563496

พสกนิกรพร้อมใจถวายพระพร'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พสกนิกรพร้อมใจถวายพระพร’กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564, 14.16 น.

พสกนิกรจำนวนมากพร้อมใจถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

2 เมษายน 2564 สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม และเต็นท์สนามหญ้าหน้ากองแพทย์หลวง ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

โดยมีราชสกุลต่างๆ บุคคลสำคัญและคณะบุคคล จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน มูลนิธิ คณะครูและนักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วงนำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆขึ้น เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

อาทิ  นายประเสริฐ กตัญญู ประจำสำนักพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองรักษาเขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ 904, นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา, นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี, นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ, นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมข้าราชการ,  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ศธ., นายขัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ,  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นางนฤมณ ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ,  คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, นางสาวมานิดา ภู่เจริญ, คณะผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข, ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, นายจาตุรนต์ ฉายแสง พร้อมภริยา, คณะผู้บริหาร กรมทางหลวงชนบท, 

ราชสกุลสายสนั่น, ราชสกุลวรวรรณ, ราชสกุลไชยันต์, ราชสกุลจิตรพงศ์, สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, กรมศุลกากร, สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน, บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด , บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากกลางและขนาดย่อม(สสว.), ปลัดกระทรวงคมนาคม,  ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุ ทีมกรุงเทพมหานคร, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ตัวแทนนายทักษิณ ชินวัตร และนางพจมาน  ดามาพงศ์, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ และครอบครัว, 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายประภัทร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมข้าราชการ, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, นายอิทธิพล คุณเปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมข้าราชการ, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ, ดร.วรรณดี กุลชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์,  มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก, สำนักงานอัยการสูงสุด, สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชินีบน,  นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการ, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นต้น 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและผู้ที่เดินทางมาได้มีการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดด้วย 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s