‘อลงกรณ์’ ชี้ไทยมีศักยภาพฮับ ‘กัญชา-กัญชง’ พร้อมบุกตลาดโลก 8 แสนล้าน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/563864

'อลงกรณ์'ชี้ไทยมีศักยภาพฮับ'กัญชา-กัญชง' พร้อมบุกตลาดโลก 8 แสนล้าน

‘อลงกรณ์’ชี้ไทยมีศักยภาพฮับ’กัญชา-กัญชง’ พร้อมบุกตลาดโลก 8 แสนล้าน

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.03 น.

“อลงกรณ์”ชี้ไทยมีศักยภาพเป็นฮับ”กัญชา-กัญชง” พร้อมบุกตลาดโลก 8 แสนล้าน เดินหน้าประชุมสภาอุตสาหกรรมพุธนี้ เผย”เฉลิมชัย”สั่งให้ความรู้เกษตรกรพร้อมสนับสนุนต้นน้ำถึงปลายน้ำ มอบ AIC ทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยายพิเศษให้กับหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชากัญชง ในหัวข้อ “ทิศทางเกษตรกรรมพืชกัญชากัญชง อาหารอนาคตพืชอนาคต (Future Food Future Crop) กุญแจไขประตูเศรษฐกิจแห่งอนาคต”

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพเป็นฮับ “กัญชา-กัญชง” และเป็นโอกาสทองของไทยที่จะช่วงชิงตลาดกัญชา และกัญชง มูลค่า 8 แสนล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตกว่า 30% ต่อปี และอีก 4 ปีข้างหน้า มูลค่าตลาดจะเพิ่มเป็นกว่า 3 ล้านล้านบาท จากการที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้มีไม่น้อยกว่า 68 ประเทศ ที่เปลี่ยนนโยบายจากพืชเสพติดเป็นพืชเศรษฐกิจ ทำให้มีการส่งเสริมการปลูกกัญชา และกัญชง เพื่อการแพทย์และการค้า โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในเอเซียที่ปลดล็อคกัญชาด้วยการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปี 2561 และมีผลบังคับใช้ในปี 2562 ตามมาด้วยการปลดล็อคกัญชง และกระท่อมในรัฐบาลชุดนี้ ต้องขอบคุณ สนช. , สภาปฏิรูปทั้ง สปช.และ สปท.รัฐบาลชุดที่แล้ว และรัฐบาลปัจจุบันที่สร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศของเรา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำใน 4 รูปแบบ คือ เกษตรอาหาร (คนและสัตว์) เกษตรสุขภาพ เกษตรพลังงานและเกษตรท่องเที่ยวเพื่อจะสามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นกัญชาและกัญชง โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้เร่งพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงในทุกมิติตั้งแต่กฎหมายข้อระเบียบจนถึงสถานการณ์ตลาดและราคาทั้งในและต่างประเทศ โดยมอบหมายศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์ AIC 77 จังหวัด เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น เป็นกลไกสนับสนุนในระดับพื้นที่ทั่วประเทศโดยในปี 2563 ตลาดกัญชาโลก มีมูลค่า 6 แสนล้านบาท ตลาดกัญชง 1.6 แสนล้าน และปี 2562 ก่อนเกิดโควิดตลาดการท่องเที่ยวสุขภาพในประเทศไทย มีมูลค่า 4 แสนล้านบาท หากพัฒนาโฮมสเตย์ รีสอร์ตและโรงแรมในประเทศไทยเป็นฮับสุขภาพ (Cannabis Wellness Hub) ด้วยรูปแบบผสมผสานของแพทย์แผนไทย นวดไทย สปาไทย โดยใช้กัญชาและกัญชงเป็นจุดขาย เช่น ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน อุรุกวัย นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ จาไมก้า ก็จะสามารถช่วงชิงตลาดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมายังประเทศไทยได้ไม่ยาก และเป็นการฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยรวมอีกทางหนึ่งหลังจากวิกฤติโควิดคลี่คลาย

สำหรับการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงตั้งแต่การผลิตและการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ การตั้งโรงงานสกัดสาร CBD และ THC จนถึงการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปของสินค้าและบริการต้องโปร่งใสเปิดกว้างต้อง ไม่มีการผูกขาดเพื่อให้พืชแห่งอนาคตเป็นอนาคตของทุกคน และต้องสร้างแบรนด์เมดอินไทยแลนด์ เช่น ตัวอย่างของเดนมาร์ก ประเทศไทยของเรามีชื่อเสียงทางด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวในระดับโลกอยู่แล้ว หากต่อยอดด้วยกัญชากัญชงจะเพิ่มฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับเกษตรกรและทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งมือให้เร็วขึ้นให้ทันต่อโอกาสใหม่ แม้แต่ภาคเอกชนของไทยก็เดินหน้ากันเร็วมาก

นายอลงกรณ์ บอกด้วยว่า ในวันพุธที่ 7 เมษายนนี้ ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชากัญชง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเกษตรอนาคต อาหารอนาคต และโครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกกลุ่มจังหวัดมีฐานการแปรรูปอย่างเสมอภาคทั่วทั้งประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s