เปิดอันดับ 2,472 ‘นายกเทศมนตรี’ ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดทั่วประเทศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/462930

เปิดอันดับ 2,472 ‘นายกเทศมนตรี’ ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดทั่วประเทศ

4 เมษายน 2564 – 15:33 น.

“กกต.” จัดอันดับ 2,472 “นายกเทศมนตรี” 3 ระดับ “นายกเทศมนตรีนคร-นายกเทศมนตรีเมือง-นายกเทศมนตรีตำบล”ได้คะแนนสูงสุดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้ทุกจังหวัดได้ทยอยส่งผลการเลือกตั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีนครนายกเทศมนตรีเมืองต่าง ๆ และ นายกเทศมนตรีตำบล มาถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ส่วนกลางแล้ว  

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน กกต.ได้ประกาศขอให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ได้จัดส่งเอกสารประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฉบับจริง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 1 เม.ย.

ทั้งนี้ กองการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. ได้สรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับรายชื่อนายกเทศมนตรีระดับต่าง ๆ เฉพาะผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีนคร จำนวน 30 แห่ง นายกเทศมนตรีเมืองต่าง ๆ จำนวน 195 แห่ง และ นายกเทศมนตรีตำบล จำนวน 2,247 แห่ง รวมทั้งหมด 2,472 แห่ง

สำหรับรายชื่อ “นายกเทศมนตรีนคร” จำนวน 30 แห่ง ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ประกอบด้วย 

คลิกผลคะแนน นายกเทศมนตรีนคร จำนวน 30 แห่ง

ส่วนรายชื่อ นายกเทศมนตรีเมือง” ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน 195 แห่ง ประกอบด้วย

คลิกผลคะแนน นายกเทศมนตรีเมือง จำนวน 195 แห่ง

ขณะที่รายชื่อ “นายกเทศมนตรีตำบล” ทั่วประเทศ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน 2,247 แห่ง ประกอบด้วย

คลิกผลคะแนน นายกเทศมนตรีตำบล จำนวน 2,247 แห่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s