‘มนัญญา’ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เปิดงานน้ำชาการกุศล มอบสิ่งของละศีลอดต้อนรับรอมฎอน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/563869

'มนัญญา'ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เปิดงานน้ำชาการกุศล มอบสิ่งของละศีลอดต้อนรับรอมฎอน

‘มนัญญา’ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เปิดงานน้ำชาการกุศล มอบสิ่งของละศีลอดต้อนรับรอมฎอน

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 21.00 น.

รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เปิดงานน้ำชาการกุศล “สานใจอัดนินโมส ครั้งที่ 4” พร้อมมอบสิ่งของละศีลอดต้อนรับรอมฎอน

4 เมษายน 2564 ที่บริเวณลานหน้าอาคารอัดนินโมส ตลาด 16 เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานน้ำชาการกุศล “สานใจอัดนินโมส ครั้งที่ 4” โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดงานน้ำชาการกุศล “สานใจอัดนินโมส ครั้งที่ 4” เพื่อหารายได้บำรุงมัสยิด และการศึกษา อันเนื่องมาจากอาคารจัดอัดนินโมส ได้จัดสร้างขึ้นด้วยงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 7,200,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นล่างใช้เป็นมัสยิด สำหรับการละหมาดวันศุกร์ ละหมาดยะมาอะห์ และละหมาดอีด ส่วนชั้นบนใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาสำหรับเด็ก และเยาวชน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 40 คนโดยผู้มีจิตศรัทธาให้การอุดหนุนร่วมบริจาคจำนวนมาก

โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคพื้นฐานทางศาสนาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุน มอบนาฬิกาให้กับมัสยิดฯ จำนวน 10 มัสยิด และมอบสิ่งของละศีลอดต้อนรับรอมฎอน จำนวน 400 ชุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s