สงกรานต์วิถีใหม่ ไทยเบฟ ชวน ‘ชื่นจิต ชื่นใจ’ ‘Water Festival 2021 เทศกาลวิถีนํ้า…วิถีไทย’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/563953

สงกรานต์วิถีใหม่ ไทยเบฟ ชวน‘ชื่นจิต ชื่นใจ’  ‘Water Festival 2021 เทศกาลวิถีนํ้า...วิถีไทย’

สงกรานต์วิถีใหม่ ไทยเบฟ ชวน‘ชื่นจิต ชื่นใจ’ ‘Water Festival 2021 เทศกาลวิถีนํ้า…วิถีไทย’

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ไทยเบฟ ขานรับนโยบายท่องเที่ยววิถีใหม่เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 เตรียมจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 6 ชูแนวคิด “ชื่นจิต ชื่นใจ” ขยายผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่าน บ.ว.ร. ยกกำลังสอง พร้อมกัน4 ภาค 13-15 เมษายนนี้ และขยายพื้นที่จัดงานสู่ จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าวงาน“Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย และ นายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลัก ร่วมด้วยพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน อีกหลายภาคส่วนร่วมในงานแถลงข่าว ณ บริเวณข้างวิหารหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะครอบครัว รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่งาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ถือเป็นงานที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบของเทศกาลใหญ่ระดับประเทศ และขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงาน จนได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นับเป็นอีกหนึ่งงานที่ได้ร่วมกันบอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก อีกทั้ง ยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่เป็นมรดกไทยสู่คนไทยและสากล

ประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก และหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนงานนี้ กล่าวว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงาน Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจากการทำงานโดยการประสานความร่วมมือกันของพันธมิตรในพื้นที่ อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ ร่วมกัน ยกระดับเป็น บวรยกกำลังสอง ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน จากความสำเร็จนี้ทำให้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะยกระดับงาน Water Festival สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือเพื่อรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ เป็นการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชนโดยการจัดการของชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนใน 4 มิติ อันได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และต่อยอดการเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน เพื่อตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และสร้างประโยชน์และพัฒนาในมุมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมากขึ้น และสิ่งนี้ได้สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจ ที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอันจะเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศไทยโดยรวมให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ด้านรายละเอียดงานในปีนี้ นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย กล่าวว่า ยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ให้การสนับสนุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงเครือข่ายมิตรภาคีทุกภาคส่วน ที่มาร่วมกันสืบสานศิลปวัฒธรรม และประเพณีดีงามอันเป็นมรดกของไทย โดยปีนี้กิจกรรมเด่นยังเป็นเรื่อง Bike Walk Talk Boat ที่ยังจัดอย่างต่อเนื่อง และขยายเส้นทาง ขี่ E-Scooter ชมบรรยากาศยามค่ำคืนริมน้ำเจ้าพระยา ท่องเที่ยวลัดเลาะวิถีชุมชนและเสริมรายได้แก่ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน และยังมีกิจกรรมเสวนาที่ในปีนี้ได้ต่อยอดการเชื่อมโยงสู่อาเซียน ผ่านเครือข่ายของ C asean จัดเสวนาออนไลน์ในมุมของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่มีร่วมกัน และในส่วนพื้นที่การจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” คณะจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นการขานรับนโยบายภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย

ในส่วนของกิจกรรมแต่ละจังหวัด ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และความสนุกดีงาม พร้อมกับการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทย และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานครใน 10 ท่าน้ำ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึง ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ภาคใต้ จัดที่จังหวัดภูเก็ต และในปีนี้ยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรกอีกด้วย

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสืบสานมรดกไทยสู่สากล ในงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…
วิถีไทย” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s