‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานดอกไม้ตะกร้าสิ่งของแก่จนท.บาดเจ็บ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพผู้เสียชีวิตไฟไหม้อาคารถล่ม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/563905

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานดอกไม้ตะกร้าสิ่งของแก่จนท.บาดเจ็บ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพผู้เสียชีวิตไฟไหม้อาคารถล่ม

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานดอกไม้ตะกร้าสิ่งของแก่จนท.บาดเจ็บ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพผู้เสียชีวิตไฟไหม้อาคารถล่ม

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 21.30 น.

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ อาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษดานคร และพระราชทานดอกไม้-ตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บ

4 เมษายน 2564 เวลา17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปวางหน้าหีบศพ นายสมัญญา นิลธง นายอรรถพล ท้วมทอง และนายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ อาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ วัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายวีรพล ทองศิริ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ วัดศาลาแดง ด้วย

เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปวางหน้าหีบศพ นายธนภพ ประไพ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดนครอินทร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ นายอิทธิพล ประสงค์ทรัพย์ นายกฤษฎี สังข์นาง นางสาวจิรภัทร นนทฤทธิ์ นางสาวฐิติรักษ์ ทิมแตง และนายสุรศักดิ์ เปลี่ยนกลัด ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพแก่ผู้เสียชีวิตด้วย ยังความปลื้มปีติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s