‘ในหลวง’ มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/563873

'ในหลวง'มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล

‘ในหลวง’มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 19.45 น.

4 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายแม็กคีย์ ซัลล์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล กรุงดาการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี ด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปของประเทศและประชาชนชาวเซเนกัล ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือที่เจริญงอกงามมาด้วยดี เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s