กลุ่มมิตรผลพร้อมเปิดสถาบันเทคโนโลยีเกษตรชั้นสูง วิทยาลัยชั้นนำ ระดับการอาชีพหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564049

กลุ่มมิตรผลพร้อมเปิดสถาบันเทคโนโลยีเกษตรชั้นสูง  วิทยาลัยชั้นนำ ระดับการอาชีพหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มมิตรผลพร้อมเปิดสถาบันเทคโนโลยีเกษตรชั้นสูง วิทยาลัยชั้นนำ ระดับการอาชีพหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กลุ่มมิตรผล นำโดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการเปิดสถาบันเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น (วิทยาลัยการอาชีพหนองเรือ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมด้วยหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีเป้าหมายการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำด้านเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนที่เน้นในเทคโนโลยีเพื่อเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ Roboticsand AI For Agriculture หรือ RAIFA เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ และสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดอาชีพในอนาคตต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s