ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 88 คน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/463092

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 88 คน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 88 คน6 เมษายน 2564 – 14:10 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 88 คน

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 88 คนดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ จำนวน 50 ราย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 88 คน
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 88 คน
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 88 คน
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 88 คน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s