NBI9 ผนึกสภาแพทย์แผนไทยจัดเสวนา ‘รู้จริงรู้ชัด ธุรกิจกัญชา-กัญชง’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/564035

NBI9 ผนึกสภาแพทย์แผนไทยจัดเสวนา ‘รู้จริงรู้ชัด ธุรกิจกัญชา-กัญชง’

NBI9 ผนึกสภาแพทย์แผนไทยจัดเสวนา ‘รู้จริงรู้ชัด ธุรกิจกัญชา-กัญชง’

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถาบันการสร้างชาติรุ่นที่ 9 หรือ NBI9 จับมือสภาแพทย์แผนไทย จัดงานสัมมนาเปิดขุมทรัพย์ทองคำเขียว“รู้จริงรู้ชัด ธุรกิจกัญชา-กัญชง” Cannabis & Hemp Business Conferences เชื่อเป็นเวทีแรกของไทย ที่จะสร้างความชัดเจนทิศทางการนำงานวิจัย พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา และกัญชง หวังสร้างภูมิให้นักธุรกิจไทยนำผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงของไทย  ก้าวสู่อันดับหนึ่งอาเซียนส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์สู่ตลาดกัญชาโลก

นายสุนทร กระตุฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถาบันการสร้างชาติรุ่นที่ 9  หรือ NBI9 เปิดเผยว่าการจัดเวทีเสวนาดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับสภาแพทย์แผนไทย เพื่อต้องการเปิดเวทีให้สำหรับภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่ทำงานด้านวิจัยพัฒนาสารออกฤทธิ์ในกัญชา ได้มีพื้นที่ทำความเข้าใจแก่กลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีความสนใจและความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ ให้สามารถสร้างความเข้าใจ พบปะแลกเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองให้เป็นข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตกัญชาไทยทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยตื่นตัวรับรู้ต่อกระแสการนำสารสกัดจากกัญชงและกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการพูดถึงเรื่องการปลดล็อคให้มีการนำพืชกัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมาย และประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1) ตั้งแต่ตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562  และล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ที่ปลดล็อกให้ทุกส่วนของกัญชาและกัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอก และเมล็ดกัญชา ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาและกัญชงได้แล้ว ด้วยการตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการนำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยต้องรวมตัวกัน 7 คนขึ้นไปเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำสัญญาร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานสาธารณสุข ยิ่งทำให้ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาวิจัยและต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงของไทยได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนยิ่งทำให้สังคมไทยให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างจริงจัง

ทางด้าน พ.ท.เภสัชกรบัญชา สุวรรณธาดา ที่ปรึกษาโครงการการปลูกกัญชาทางการแพทย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการแพทย์ไทยร่วมสมัย โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดอุดรธานี   กล่าวว่า งานสัมมนาเปิดขุมทรัพย์ทองคำเขียว “ รู้จริงรู้ชัด ธุรกิจกัญชา-กัญชง” Cannabis & Hemp Business Conferences จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน  2564  ณ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ได้มาแลกเปลี่ยนประเด็นที่มีนัยสำคัญของกัญชา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นถึงทิศทางการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นตำรับยาที่สำคัญของบรรพบุรุษมีประวัติการใช้มาอย่างยาวนานให้นักธุรกิจไทยมองเห็นภาพรวมว่าจะสามารถต่อยอดให้ตำรับยาโบราณของไทยขนานนี้ให้เป็นสารออกฤทธิ์ทางการแพทย์ที่สากลยอมรับได้อย่างไร  โดยมีวิทยากรรวม 16 คน มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาการนำกัญชากัญชงไปใช้ทั้งทางด้านการแพทย์และการพาณิชย์  ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-636-5397 หรือเพจ Facebook รู้จริงรู้ชัด เปิดขุมทรัพย์ทองคำเขียว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s