‘ตรีนุช’ ปลุกชาวศธ.การ์ดไม่ตก สั่งตรวจเข้มเข้าศธ.-โรงเรียน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564431

'ตรีนุช'ปลุกชาวศธ.การ์ดไม่ตก สั่งตรวจเข้มเข้าศธ.-โรงเรียน

‘ตรีนุช’ปลุกชาวศธ.การ์ดไม่ตก สั่งตรวจเข้มเข้าศธ.-โรงเรียน

วันพุธ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564, 11.22 น.

“ตรีนุช”ปลุกชาวศธ.การ์ดไม่ตก สั่งตรวจเข้มเข้าศธ.-โรงเรียน ขอหน่วยงานในสังกัดศธ.งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันโควิด-19 

7 เม.ย.2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด 19) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในวงกว้างมากขึ้น และกระจายในหลายพื้นที่  ถึงแม้ว่าขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 แต่ขณะเดียวกันก็อยู่ในช่วงของการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 และสถานศึกษาบางแห่งก็มีกิจกรรมการเรียนจัดให้แก่นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้ ทุกสถานศึกษาที่ยังมีกิจกรรมต่างๆอยู่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเข้มงวดสูงสุด หากพบว่ามีปัญหาต้องประสานกับฝ่ายสาธารณสุขทันที และขอให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ศธ. งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

“กรณีสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนใดที่ยังไม่ปิดภาคเรียน หรือ ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ หากพบว่ามีนักเรียนหรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส โควิด 19  ต้องหารือกับสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องปิดสถานศึกษา หรือยุติการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ และเร่งดำเนินการตามมติที่ได้จากการหารือทันที ทั้งนี้การพิจารณาปิดสถานศึกษาเป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้ว ขณะเดียวกันก็ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดสอนชดเชยให้แก่ผู้เรียน ได้เรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดด้วย” รมว.ศธ.กล่าว

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังเปิดทำงานเป็นปกตินั้น ตนได้สั่งการให้เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มข้น ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ศธ.กำหนดไว้ ทั้งในเรื่องของการสวมใส่หน้ากาก การให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรอง แอลกอฮอล์เจล และมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร รวมถึงมาตรการในการจัดประชุมต่างๆที่จะต้องจัดเฉพาะงานที่มีความจำเป็นจริงๆ และการจัดงานต้องดำเนินการตามที่ ศบค.กำหนด และขอเน้นย้ำไปยังผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ให้ดูแลป้องกันสุขภาพตัวเองและครอบครัวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดด้วย พวกเราชาว ศธ.การ์ดต้องไม่ตก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s