‘ตรีนุช’ พร้อมนำข้อเสนอแนะ ‘วิษณุ’ ขับเคลื่อนนโยบาย 12 ข้อ 7 วาระเร่งด่วน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564259

'ตรีนุช'พร้อมนำข้อเสนอแนะ'วิษณุ' ขับเคลื่อนนโยบาย 12 ข้อ 7 วาระเร่งด่วน

‘ตรีนุช’พร้อมนำข้อเสนอแนะ’วิษณุ’ ขับเคลื่อนนโยบาย 12 ข้อ 7 วาระเร่งด่วน

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 14.39 น.

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้กระทรวงศึกษาธิการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมกับให้กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของครูที่ปฏิบัติต่อนักเรียน ทั้งเรื่องการล่วงละเมินทางเพศ การใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา ให้ปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง และให้ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นกระทรวงใหญ่ มีการแบ่งเป็นแท่ง จึงทำให้การทำงานประสานกันลำบาก ซึ่งสิ่งที่รองนายกรัฐมนตรีแนะนำ ตนก็จะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับนโยบาย 12 ข้อ 7 วาระเร่งด่วนของตน และจะหารือกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำข้อข้อเสนอแนะของนายวิษณุ มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำงานต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า เวลาการทำงานของรัฐบาลเหลือ 2 ปี จะขับเคลื่อนงานได้ตามที่วางนโยบายไว้ได้ทันหรือไม่ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ไม่กังวล ไม่เครียด และเข้าใจว่าระยะเวลาการทำงานเหลือเพียง 2 ปี ดังนั้น จะต้องทำงานตามแนวทางตามนโยบายที่วางไว้ โดยจะเร่งขับเคลื่อนงานให้ได้มากที่สุด และไม่ว่าจะสามารถขับเคลื่อนสำเร็จได้มากหรือน้อยแค่ไหน ก็ยอมรับผลการทำงานที่ออกมา

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สิ่งที่นายวิษณุ เน้นย้ำการทำงานให้ผลักดันตามนโยบาย 12 ข้อ 7 วาระเร่งด่วน ที่ น.ส.ตรีนุช ได้วางไว้ และการทำงานทุกอย่างต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายแต่ละข้อ แต่ละประเด็นด้วย ถ้ามีตัวชี้วัด จะทำให้การทำงานมีความชัดเจนมากขึ้น โดยรองนายกฯ ได้ยกตัวอย่างการทำงาน เช่น การเรียนการวิชาสอนประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมือง จะทำอย่างไรที่จะขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่า สพฐ.ได้จัดการเรียนการสอนที่เข้มข้น ทำให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น

“ท่านรองนายกฯ วิษณุ ก็ได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาเด็ก ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กทุกคนได้ลงมือทำในสิ่งที่ชอบ มีสมรรถนะครบทุกมิติ จับต้องได้ หรือการเรียนรูปแบบ Active Learning ที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ สพฐ.จะทำอย่างไรให้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หรือนำไปประกอบอาชีพ และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ซึ่งสิ่งที่รองนายกฯได้เสนอแนะนั้น ได้เติมเต็มความชัดเจนในส่วนของการสร้างตัวชี้วัดให้ชัดเจนมากขึ้น ผมจะรับจุดเน้นที่ท่านรองนายกฯ เสนอแนะ และนโยบายของ ท่าน รมว.ศธ.มาขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ส่วนกลางว่าจะทำอะไร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะทำอะไร  และระดับโรงเรียนจะขับเคลื่อนงานอะไรบ้าง เพื่อให้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม และจะสร้างตัวชี้วัดที่สามารถวัดความสำเร็จได้ด้วย” นายอัมพร กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s