ทหารพม่ายิ้ม “ไทใหญ่” เหนือ-ใต้รบกันเอง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/scoop/463221

ทหารพม่ายิ้ม “ไทใหญ่” เหนือ-ใต้รบกันเอง

ทหารพม่ายิ้ม "ไทใหญ่" เหนือ-ใต้รบกันเอง7 เมษายน 2564 – 15:09 น.

สงครามเงา ทหารไทใหญ่เหนือ-ใต้ ยังรบแย่งชิงพื้นที่ สามัคคีชาติพันธุ์สู้ทหารพม่า ดูไกลเกินฝัน

++
สถานการณ์ในเมียนมา ฟากฝ่ายประชาชนพอจะเห็นแสงแห่งความหวังริบหรี่ เมื่อ พล.อ.เจ้ายอดศึก ในฐานะหัวหน้าทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ (PPST) จะประชุมผ่านระบบออนไลน์กับ 9 ผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ หารือถึงแนวทางการช่วยเหลือและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชนผู้ร่วมการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิ (Spring Revulation) รวมถึงการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพ (CRPH) 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง…   ศึกไทใหญ่ ยอดศึก VS ป่างฟ้า

ทหารพม่ายิ้ม "ไทใหญ่" เหนือ-ใต้รบกันเอง

เจ้ายอดศึก ผู้นำไทใหญ่ใต้

หลายคนฝันเห็น “กองทัพสหพันธรัฐ” ที่มี 10 กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นแกนนำ และบางคนอาจมองข้ามช็อตถึงบทบาทของเจ้ายอดศึก ในฐานะผู้นำทัพสหพันธรัฐ    

อีกด้านหนึ่งของรัฐฉานเหนือ ปรากฏว่า การสู้รบระหว่างทหารสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (RCSS/SSA) กับทหารพรรคก้าวหน้ารัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (SSPP/SSA) และแนวร่วมปลดปล่อยรัฐปะหล่อง/กองทัพแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (PSLF/TNLA) ยังดำเนินไปอย่างดุเดือด ในพื้นเมืองน้ำตู้ แขวงจ๊อกแม รัฐฉาน    

สงครามชาติพันธุ์รบกันมา ตั้งแต่กลางเดือนก.พ. จนถึงต้นเดือน เม.ย.2564 เสียงปืนก็ยังไม่สงบ ชาวไทใหญ่ ชาวปะหล่องประสบความเดือดร้อน ต้องอพยพออกจากหมู่บ้าน    

พูดง่ายๆ สงครามชาติพันธุ์ครั้งนี้ เป็นการต่อสู้ของคนไทใหญ่ด้วยกันเอง ระหว่างไทใหญ่เหนือ(SSPP/SSA) กับไทใหญ่ใต้(RCSS/SSA) โดยมีคนปะหล่อง(PSLF/TNLA) มาช่วยฝ่ายไทใหญ่เหนือ

ทหารพม่ายิ้ม "ไทใหญ่" เหนือ-ใต้รบกันเอง

ป่างฟ้า ผู้นำไทใหญ่เหนือ

++
ยอดศึกคือใคร?
++
เมื่อ 60 ปีที่แล้ว พล.อ.เจ้ายอดศึก เข้าร่วมกับกองกำลังปฏิวัติแห่งชาติรัฐฉาน (Shan United Revolution Army : SURA) ภายใต้การนำของเจ้ากอนเจิง (โมเฮง) ต่อมา SURA เข้ารวมกลุ่มกับกองทัพเมิงไต (เมืองไต) ของ “ขุนส่า”     

ปี 2539 ขุนส่าประกาศหยุดยิง นำไพร่พลประชาชนนับหมื่นหันไปสวามิภักดิ์กับรัฐบาลทหารพม่า ส่งมอบอาวุธของกองทัพเมืองไตให้กับกองทัพพม่า    

เจ้ายอดศึก จึงขอแยกตัวออกมาตั้งกองทัพของตนเองขึ้น เรียกองค์การเมืองว่า สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS/SSA) มีฐานที่มั่นอยู่บนดอยไตแลง พรมแดนไทย-พม่า ด้าน จ.เชียงใหม่  

ทหารพม่ายิ้ม "ไทใหญ่" เหนือ-ใต้รบกันเอง

ทหารไทใหญ่ใต้

++
รู้จักป่างฟ้า
++
กองทัพรัฐฉาน (SSA) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 เพื่อต่อต้านกองทัพพม่าในรัฐฉาน โดย มหาเทวีเฮือนคำ เจ้าฟ้าองค์สุดท้ายของเมืองหยองห้วย ต่อมา ได้ก่อตั้งองค์กรทางการเมืองนำการทหารชื่อว่า พรรคก้าวหน้าแห่งชาติรัฐฉาน (SSPP)     

ปี 2518 เกิดความเห็นต่างทางการเมือง สมาชิกพรรคก้าวหน้ารัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (SSPP/SSA) แตกออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งยังยึดมั่นอุดมการณ์เดิม อีกฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์พม่า(CPB) ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในรัฐฉานเหนือ ติดชายแดนจีน-พม่า    

ปี 2531 พรรคคอมมิวนิสต์พม่า(CPB) ล่มสลาย อดีตกองกำลังกองทัพรัฐฉาน(SSA) ได้ทำสัญญาสันติภาพกับทหารพม่า และได้ปกครองตนเองเป็นเขตพิเศษที่ 5 กองทัพรัฐฉาน (SSA) ประกอบด้วย 5 กองพลน้อย    

ทหารพม่ายิ้ม "ไทใหญ่" เหนือ-ใต้รบกันเอง

ทหารไทใหญ่เหนือ

ต่อมา 4 กองพลน้อย SSA แปรสถานะเป็นกองกำลังรักษาชายแดน (BGF) ภายใต้การควบคุมของกองทัพพม่า แต่กองพลน้อยที่ 1 นำโดย พล.ท. ปางฟ้า ไม่ยอมเข้าร่วม และได้ฟื้นฟูพรรคก้าวหน้าแห่งชาติรัฐฉาน (SSPP) สู้รบกับทหารพม่า    

ปี 2555 พรรคก้าวหน้ารัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (SSPP/SSA) ได้ลงนามหยุดยิงกับรัฐบาล มีฐานที่มั่นกองบัญชาการกลางบ้านไฮ เขตเมืองเกซี แขวงล๋อยแหลม รัฐฉานตอนใต้     

ปัจจุบัน พรรคก้าวหน้ารัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (SSPP/SSA) ปฏิเสธการลงนามในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการยุติการสู้รบทั่วประเทศ (NCA) และได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มคณะกรรมการเจรจาทางการเมือง (FPNCC) หรือเรียกง่ายๆว่า 7 ขาใหญ่เมืองเหนือ    

เนื่องจาก พรรคก้าวหน้ารัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (SSPP/SSA) และแนวร่วมปลดปล่อยรัฐปะหล่อง/กองทัพแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (PSLF/TNLA) มีเขตอิทธิพลร่วมกันในรัฐฉานเหนือ จึงจับมือกันปกป้องพื้นที่จากการรุกรานของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (RCSS/SSA)    

กล่าวโดยภาพรวม กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ไทใหญ่ แตกออกเป็น 3 ก๊กคือ
1.สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (RCSS/SSA) หรือทหารไทใหญ่ใต้ นำโดย เจ้ายอดศึก มีกองบัญชาการอยู่ที่ดอยไตแลง พรมแดนพม่า-ไทย
2.พรรครัฐฉานก้าวหน้า/กองทัพรัฐฉาน (SSPP/SSA) หรือทหารไทใหญ่เหนือ นำโดย ป่างฟ้า มีกองบัญชาการอยู่ที่บ้านไฮ รัฐฉานเหนือ
3.กองทัพสัมพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ-รัฐฉานตะวันออก (NDAA-ESS) หรือกองทัพเมืองลา NDAA นำโดย จายลืน มีเขตปกครองพิเศษชนชาติไตในเมืองลา ติดพรมแดนพม่า-จีน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s