ประชาชนพร้อมใจกราบสักการะ สมเด็จพระบูรพมหากษัติยาธิราช เนื่องในวันจักรี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564265

ประชาชนพร้อมใจกราบสักการะ สมเด็จพระบูรพมหากษัติยาธิราช เนื่องในวันจักรี

ประชาชนพร้อมใจกราบสักการะ สมเด็จพระบูรพมหากษัติยาธิราช เนื่องในวันจักรี

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 14.54 น.

ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้ากราบถวายบังคมพระบูรพมหากษัติยาธิราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันจักรี

6 เม.ย.64 เมื่อเวลา 08.30-12.00 น. สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2564 ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าใช้โอกาสวันหยุดราชการพาครอบครัวเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาและประชาชนมีความผาสุขตลอดมา พร้อมเข้ากราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

หลายคนจับจองที่นั่งภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่จะเสด็จวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2564

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s