“สภา” ยกระดับเข้ม หลัง “ส.ส.- ส.ว.” เสี่ยง โควิด-19 เดินหน้าถก ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ต่อ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/463160

“สภา” ยกระดับเข้ม หลัง “ส.ส.- ส.ว.” เสี่ยง โควิด-19 เดินหน้าถก ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ต่อ

"สภา" ยกระดับเข้ม หลัง "ส.ส.- ส.ว." เสี่ยง โควิด-19 เดินหน้าถก ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ต่อ7 เมษายน 2564 – 09:15 น.

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยวิสามัญ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 

7 เม.ย.2564  การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันนี้ มีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ รายมาตราในวาระที่สอง โดยเป็นการพิจารณาต่อเนื่อง ตั้งแต่มาตรา 10 จากทั้งหมด 67 มาตราหลังจาก รัฐสภามีมติแก้ไขมาตรา9 เปิดทางให้ประชาชนและสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขอออกเสียงประชามติได้ 

ขณะที่ บรรยากาศที่อาคารรัฐสภาเช้าวันนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด บุคคลที่จะผ่านเข้า-ออกบริเวณพื้นที่อาคารรัฐสภาจะต้องผ่านการสแกนแอพไทยชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ กำหนดประตูเข้า-ออกเฉพาะทางหลักเท่านั้น

รวมถึงออกประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด 

ตลอดจนขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการทำข่าวใกล้ชิดกับคณะรัฐมนตรีหรือบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้เฝ้าระวังกักตัวเพื่อติดตามอาการและให้สื่อมวลชอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ทำข่าวที่อาคารรัฐสภาแทน

ขณะที่ ส.ส. – ส.ว.  ที่มีประวัติเข้าพบเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา วันนี้ยังคงเดินทางเข้าร่วมประชุมตามปกติ หลังครบกำหนดระยะเวลา 14 วัน เมื่อวันที่ 5 เมษายน2564 และหลายคนได้มีการตรวจโรคแล้วไม่พบเชื้อ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s