สหรัฐเดินหน้าหนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนในอาเซียน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/649853

วันที่ 07 เม.ย. 2564 เวลา 16:00 น.สหรัฐเดินหน้าหนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนในอาเซียนประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง รวมทั้งไทยมีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนสูง สหรัฐเล็งเดินหน้าโครงการใหม่พัฒนาต่อเนื่อง

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID-United States Agency for International Development) เผยผลการดำเนินงาน 5 ปี โครงการพลังงานสะอาดเอเชีย (Clean Power Asia) ซึ่งสนับสนุนให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้พลังงานหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่าอาเซียนมีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์สูงมาก การพัฒนาจึงได้ผลเกินคาด 10 เท่า

ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวถึงความสำเร็จดังกล่าวว่า “ประธานาธิบดีไบเดนกำหนดให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ ซึ่งโครงการ USAID Clean Power Asia ได้ลงทุนมหาศาลในพลังงานสะอาดและคาดว่าจะช่วยให้ภูมิภาคลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 30 ล้านตันภายใน 15 ปี ข้างหน้านี้”

ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ด้าน เดน่า เคนนีย์ หัวหน้าโครงการ USAID Clean Power Asia กล่าวว่า โครงการตั้งเป้าหมายส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียน 800 เมกะวัตต์ แต่ทางโครงการทำได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับที่อยู่อาศัย 8 ล้านหลังคาเรือน เรียกได้ว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดหมายไว้ถึง 10 เท่า ทั้งยังขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนกว่า 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตลอดระยะเวลาของโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา (2559-2564) โครงการ USAID Clean Power Asia ทุ่มงบประมาณมูลค่า 16.3 ล้านเหรียญสหรัฐทำงานร่วมกับประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างในการนำเทตโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้ เพื่อเตรียมรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2 เท่าภายในปี 2583

สำหรับประเทศไทยได้ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของไทยพัฒนาระเบียบและมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ อันเป็นก้าวสําคัญที่จะนําไปสู่การใช้งานแบตเตอรี่

ความร่วมมือนี้ก่อให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ช่วยลดมลพิษจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutral country)

และยังร่วมมือกับทางการลาวเพื่อสนับสนุนการประมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรกของประเทศลาว และส่งเสริมลาว ให้มีความมั่นคงด้านพลังงานและลดการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และลดการพึ่งพาพลังงานจากเขื่อน

ความสำเร็จในครั้งนี้จึงนำมาสู่การเปิดตัวโครงการใหม่ด้านพลังงาน ภายใต้ชื่อ Southeast Asia Smart Power Program ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัย การใช้พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีด้านพลังงานที่ล้ำสมัย รวมถึงการซื้อขายพลังงานในภูมิภาค อีกทั้งยังจะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s