รัฐขอประชาชนเคร่งระยะห่าง สกัดโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/463278

รัฐขอประชาชนเคร่งระยะห่าง สกัดโควิด-19

รัฐขอประชาชนเคร่งระยะห่าง สกัดโควิด-198 เมษายน 2564 – 08:13 น.

โฆษกรัฐบาล ระบุเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ขอให้ตระหนักต่อการสร้างระยะห่าง ใส่ใจด้านสุขอนามัย

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  สิ่งที่รัฐขอความร่วมมือจากประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( โควิด-19 ) โดยขอให้กิจกรรมที่จะจัดขึ้น ต้องสอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019   ( ศบค. )  ที่วางมาตรการเอาไว้ 

ประกอบด้วย – เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น – สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา  –  ล้างมือบ่อย ๆ  – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี)  ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน”ไทยชนะ”  ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19  ควรงดกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสกันใกล้ชิด 

ส่วนการจัดพิธีรดน้ำดำหัว หลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ  จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร เรียงแถวเข้ารดน้ำ  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัย , การจัดงานสงกรานต์ จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร  หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ ในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่

รัฐขอประชาชนเคร่งระยะห่าง สกัดโควิด-19
รัฐขอประชาชนเคร่งระยะห่าง สกัดโควิด-19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s