‘กกต.’ สั่งเลือกตั้งใหม่ ‘สท.-นายกเทศมนตรี’ 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/465173

‘กกต.’ สั่งเลือกตั้งใหม่ ‘สท.-นายกเทศมนตรี’ 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้

'กกต.' สั่งเลือกตั้งใหม่ 'สท.-นายกเทศมนตรี' 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้28 เมษายน 2564 – 19:29 น.

“กกต.” สั่งเลือกตั้งใหม่ “สท.-นายกเทศมนตรี’ 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้ พร้อมนับคะแนนใหม่ 5 จังหวัด

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสาร เรื่อง “กกต.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) และนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
‘กกต.’รับรองเพิ่ม 35 จว.นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล เหลือ 24 จว. ร้องเรียน 972 เรื่อง

1.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (บัตรปลอม) จำนวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่

2.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (บัตรหาย-บัตรเกิน) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ฝบุรีรัมย์ สุรินทร์นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และปทุมธานี

3.สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะมีการร้องเรียนและมีหลักฐานอันสมควรให้จัดการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และพัทลุง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้

'กกต.' สั่งเลือกตั้งใหม่ 'สท.-นายกเทศมนตรี' 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้
'กกต.' สั่งเลือกตั้งใหม่ 'สท.-นายกเทศมนตรี' 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้
'กกต.' สั่งเลือกตั้งใหม่ 'สท.-นายกเทศมนตรี' 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้
'กกต.' สั่งเลือกตั้งใหม่ 'สท.-นายกเทศมนตรี' 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้
'กกต.' สั่งเลือกตั้งใหม่ 'สท.-นายกเทศมนตรี' 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ และออกเสียง ลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน1444

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s