‘กรมปศุสัตว์’ ย้ำชัดไทยปลอด ASF มั่นใจระบบป้องกันโรคแกร่ง คาดส่งออกหมูปีนี้โตต่อเนื่อง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569344

'กรมปศุสัตว์'ย้ำชัดไทยปลอด ASF มั่นใจระบบป้องกันโรคแกร่ง คาดส่งออกหมูปีนี้โตต่อเนื่อง

‘กรมปศุสัตว์’ย้ำชัดไทยปลอด ASF มั่นใจระบบป้องกันโรคแกร่ง คาดส่งออกหมูปีนี้โตต่อเนื่อง

วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564, 20.56 น.

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ในสุกร ที่เริ่มต้นจากประเทศจีน เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินมาตรการป้องกันในทันที โดยสั่งการให้กองสารวัตรและกักกันเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากจีนและประเทศในกลุ่มเสี่ยง อาทิ เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ฯลฯ ด้วยการตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ทางด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา สปป.ลาว พม่า มาเลเซีย ให้กำลังพลเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนกันจากทั่วประเทศ สินค้าส่วนใหญ่ที่จากการตรวจสอบอย่างเข้มงวด พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ติดมากับสัมภาระ (Hand carry)

ขณะเดียวกันกรมฯ ยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์มเลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ตลอดจนยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมระดมกำลังความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือจากเกษตรกรทุกคน ทำให้ไทยยังคงสถานะ “ประเทศปลอดโรค ASF” ได้อย่างเข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการปล่อยข่าวหมูไทยเป็นโรค ASF โดยเฉพาะในพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา เพื่อหวังกดราคาหมูให้ต่ำลง ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พบว่าเป็นการพบเชื้อ ASF จากหมูที่ลักลอบนำเข้า ซึ่งไม่ใช่หมูจากประเทศไทย ทางฝ่ายไทยยืนยันกับหน่วยงานสุขภาพสัตว์และการผลิตราชอาณาจักรกัมพูชา (GDAHP) ว่ายังไม่มีการแพร่เชื้อนี้ในไทย พร้อมอธิบายแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรค ASF ที่ดำเนินการอย่างเข้มงวดมาอย่างต่อเนื่องตลอดเกือบ 3 ปี ส่งผลให้ยอดส่งออกหมูมีชีวิตเพิ่มขึ้น 340% โดยเฉพาะกัมพูชาซึ่งเดิมเป็นตลาดส่งออกสุกรมีชีวิตอันดับ 1 ของไทย มีหมูที่ส่งออกไปกัมพูชากว่า 58% ทำให้ทางการกัมพูชาได้ผ่อนปรนให้ผู้ส่งออกไทยสามารถส่งหมูไปเพิ่มอีก 6 ราย จากเดิม 5 ราย รวมทั้งหมดเป็น 11 ราย โดยไม่มีการจำกัดปริมาณโควตาแล้ว คาดว่าการส่งออกหมูปีนี้โตต่อเนื่อง และจะเป็นปีทองของผู้เลี้ยงอีกปีหนึ่ง

“กรมปศุสัตว์ ย้ำว่า แม้ไทยจะปลอดจาก ASF แต่ยังคงเพิ่มมาตรการคุมเข้ม ASF เหมือนกับการคุมโควิด-19 มีการจัดโซนนิ่งพื้นที่ มียุทธศาสตร์หมูสะอาด การเดินหน้ามาตรฐานจุดจำหน่ายสินค้า “ปศุสัตว์ OK” ที่กระจายกว่า 7,000 จุดทั่วไทย ที่สำคัญจากการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ในสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศมาตรวจสอบ กว่า 1,500 ตัวอย่าง ผลปรากฎว่า ยังไม่มีสินค้าปศุสัตว์ใดที่ให้ผลโควิดเป็นบวก จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ากรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงสถานที่จำหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ทั้งสินค้าหมู ไก่ เป็ด ไข่ เนื้อโค และแนะนำให้เลือกซื้อจากผู้ผลิตมาตรฐาน ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ และต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เท่านั้น ไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆ” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ทั้งนี้ การส่งออกหมูมีชีวิต จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ พบว่าในปี 2563 ไทยรวม 2.45 ล้านตัว มูลค่า 16,814 ล้านบาท โดยตลาดกัมพูชาอันดับ 1 ปริมาณ 1.49 ล้านตัว มูลค่า 9,856 ล้านบาท ส่วนการส่งออกสุกรแช่แข็งและแปรรูป ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2563 มีมูลค่า 3,420 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 265% จากปี 2562 โดยมีตลาดฮ่องกง เป็นตลาดอันดับ 1 มูลค่า 3,246 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 356% และกัมพูชาเป็นอันดับ 2 มูลค่า 59.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 259%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s