ค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ ‘สกุลไซโรลานา’ อ่าวไทยอุดมสมบูรณ์ แนะสร้างความยั่งยืนให้ทะเลใต้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569236

ค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ ‘สกุลไซโรลานา’    อ่าวไทยอุดมสมบูรณ์ แนะสร้างความยั่งยืนให้ทะเลใต้

ค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ ‘สกุลไซโรลานา’ อ่าวไทยอุดมสมบูรณ์ แนะสร้างความยั่งยืนให้ทะเลใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผย ถึงการค้นพบไอโซพอดทะเล(marine isopod) หรือแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ “สกุลไซโรลานา” (genus Cirolana) 2 ชนิด บริเวณชายฝั่งทะเลอ.เทพา จ.สงขลา และชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน ว่า การค้นพบไอโซพอดทะเลในครั้งนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ช่วยย่อยสลายในระบบนิเวศชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลอ่าวไทย  โดยนักวิจัย ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำการศึกษาวิจัยชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อการจัดการที่ยั่งยืนให้กับชายฝั่งทะเล สำหรับการวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาความหลากหลายของแมลงสาบทะเลในประเทศไทย

ดร.เอกนรินทร์กล่าวเพิ่มเติมว่า แมลงสาบทะเลชนิดแรกไอโซพอดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cirolanaparawongat sp.nov. (ตั้งชื่อตามลักษณะสัณฐานวิทยาที่คล้ายกับ C.wongat Bruce, 1994 ซึ่งพบที่ปาปัวนิวกินี) มีการแพร่กระจายตั้งแต่ชายฝั่งทะเลทะเลอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดชลบุรีลงมาถึงเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และอีกหนึ่งชนิดมีชื่อว่า Cirolana khamensis sp.nov. (ตั้งชื่อตามสถานที่ค้นพบ) ซึ่งมีการแพร่กระจายอยู่แห่งเดียว คือ บริเวณเกาะขามอ.เทพา จ.สงขลา เท่านั้น ซึ่งการค้นพบดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการในวารสารวิชาการ Zootaxa ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 

สำหรับแมลงสาบทะเล จัดเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับพวกกุ้งปู (crustacean) แต่มีขนาดเล็กกว่า ความยาวของลำตัว
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0.5-2 ซม. มีบทบาทสำคัญอยู่ในห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ช่วยย่อยสลายในระบบนิเวศ โดยเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ซึ่งการค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพทะเล และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยได้เป็นอย่างดี โดยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรอนุรักษ์ เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรทางทะเลที่ภาคใต้อย่างยั่งยืน 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s