ญี่ปุ่นไฟเขียวร่วม RCEP ข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่สุดในโลก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/651591

วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 11:00 น.ญี่ปุ่นไฟเขียวร่วม RCEP ข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่สุดในโลกรัฐบาลญี่ปุ่นคาดความตกลง RCEP จะช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศ 2.7% และสร้างงานถึง 570,000 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. รัฐสภาญี่ปุ่นอนุมัติให้ญี่ปุ่นมีส่วนร่วมในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่าจะครอบคลุมเศรษฐกิจการค้าและประชากรเกือบ 1 ใน 3 ของโลกซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2022

RCEP ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอีก 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่ค้ารายใหญ่อย่างจีนและเกาหลีใต้

โดยรัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าความตกลง RCEP จะช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศ 2.7% และสร้างงานให้แก่ประชาชนได้ถึง 570,000 ตำแหน่ง

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งลงนามโดย 15 ประเทศเมื่อเดือนพ.ย. ที่ผ่านมาจะมีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากที่มีการให้สัตยาบันของ 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน และอีก 3 ประเทศ โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสิงคโปร์และจีนได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการให้สัตยาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าประเทศที่ลงนามทั้งหมดต่างแสดงเจตจำนงและจะผลักดันกระบวนการให้สัตยาบันให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้เพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับทันวันที่ 1 ม.ค. 2022

ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะสามารถขจัดภาษีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกไปได้ถึง 91% และยังมีกฎระเบียบที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการลงทุนและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการค้าเสรี

Photo by Yuichi Yamazaki / POOL / AFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s