ทุเรียนไทยล็อตแรกถึงจีนแล้ว! พร้อมเก็บข้อมูลการบริโภค เพื่อผลิตตรงความต้องการตลาด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569119

ทุเรียนไทยล็อตแรกถึงจีนแล้ว! พร้อมเก็บข้อมูลการบริโภค เพื่อผลิตตรงความต้องการตลาด

ทุเรียนไทยล็อตแรกถึงจีนแล้ว! พร้อมเก็บข้อมูลการบริโภค เพื่อผลิตตรงความต้องการตลาด

วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.26 น.

ทุเรียนเมืองขลุง จันทบุรีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ที่ชาวจีนสั่งจองล่วงหน้าเป็นครั้งแรก ถึงสนามบินจีนแล้ว กระทรวงเกษตรฯ ร่วมผู้ประกอบการจีนเก็บข้อมูลการบริโภคต่อเนื่องวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ในอนาคต

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า วันนี้ (28 เม.ย.) เครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์ที่นำทุเรียนจากสหกรณ์เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรีไปจำหน่ายที่ประเทศจีนเดินทางถึงที่สนามบินเซินเจิ้นแล้ว โดยผู้ประกอบการจีนจัดส่งแบบ Delivery ถึงลูกค้าซึ่งสั่งซื้อล่วงหน้าทันที 

อย่างไรก็ตามการดำเนินการครั้งนี้เป็นการส่งออกทุเรียนด้วยการจำหน่ายระบบออนไลน์ที่ให้สั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-Order) ครั้งแรก โดยลูกค้าจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์มาก่อนทั้ง 20 ตันหรือประมาณ 10,000 ลูก ตามเป้าหมายที่จะขยายตลาดทุเรียนในจีนเพิ่มขึ้นให้ได้ ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับผู้ประกอบการจีนจะเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากการบริโภคทุเรียนที่ส่งไปว่า ชอบทุเรียนพันธุ์ไหน ขนาดผลเล็กหรือใหญ่ รสชาติอย่างไรเนื่องจากที่ส่งไปมี 3 พันธุ์ได้แก่ หมอนทอง กระดุม และพวงมณี 

จากข้อมูลการสั่งซื้อพบว่า ลูกค้าในเมืองซึ่งครอบครัวเล็กจะสั่งทุเรียนกระดุมและพวงมณีซึ่งผลเล็ก ส่วนลูกค้าชานเมืองซึ่งครอบครัวใหญ่นิยมสั่งหมอนทองซึ่งผลใหญ่ รับประทานได้หลายคนเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายตลาดนำการผลิตของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขณะที่นายเจียวหลิง ฟาน (Jiaoling Pan) กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทเป็นเจ้าแรกที่นำทุเรียนไทยไปจำหน่ายแบบ Pre-Order ในจีน โดยเป็นผลผลิตของสหกรณ์ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ของไทยรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ทางบริษัทยังรับประกันสินค้า โดยหากว่าทุเรียนที่ส่งถึงมือลูกค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ ยินดีจัดส่งทุเรียนให้กับลูกค้าใหม่อีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ระบบการขายและการดูแลลูกค้าที่ได้มาตรฐานจะทำให้เพิ่มการจำหน่ายทุเรียนจากไทยได้เพิ่มขึ้นอีกมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s