มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/569220

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

มูลนิธิชัยพัฒนา โดยกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยงานนี้ ภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ประกอบด้วยชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น ถุงคลุมขา (LEG Cover) หมวกผ้าสปันบอนด์ หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) หน้ากากผ้า สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากาก และปลากระป๋องให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกริชา ไม้เรียง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 122 โรงพยาบาลใน 56 จังหวัด ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ขึ้นอีกครั้ง ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลนิธิชัยพัฒนา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัยโควิด-19 ไปพร้อมกับประชาชนคนไทยทุกคน และเราจะฟันฝ่าวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ได้ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 067-300487-3 หรือ โทร.02-4478585-8 ต่อ 103, 109 มือถือ 064-2391868, 064-1129674 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ภากมล รัตตเสรี กก.และรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) โดยมี ผศ.พญ.กริชา ไม้เรียง รอง ผอ.โรงพยาบาลสนาม มธ.ศูนย์รังสิต
เป็นผู้แทนรับมอบภากมล รัตตเสรี กก.และรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) โดยมี ผศ.พญ.กริชา ไม้เรียง รอง ผอ.โรงพยาบาลสนาม มธ.ศูนย์รังสิต เป็นผู้แทนรับมอบผศ.พญ.กริชา ไม้เรียง รอง ผอ.โรงพยาบาลสนาม มธ. และ ภากมล รัตตเสรี กก.และรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนาผศ.พญ.กริชา ไม้เรียง รอง ผอ.โรงพยาบาลสนาม มธ. และ ภากมล รัตตเสรี กก.และรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s