รัฐ-เอกชน กำหนด 4 แผน กระจายวัคซีน ยืนยัน ปีนี้ได้ฉีดครบตามเป้า #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/465182

รัฐ-เอกชน กำหนด 4 แผน กระจายวัคซีน ยืนยัน ปีนี้ได้ฉีดครบตามเป้า

รัฐ-เอกชน กำหนด 4 แผน กระจายวัคซีน ยืนยัน ปีนี้ได้ฉีดครบตามเป้า28 เมษายน 2564 – 20:49 น.

รัฐ-เอกชน กำหนด 4 แผน กระจายวัคซีน ยืนยัน ปีนี้ได้ฉีดครบตามเป้า

วันนี้ (28 เม.ย.2564) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน เห็นชอบ

แนวทางความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 4 ด้าน 

รัฐ-เอกชน กำหนด 4 แผน กระจายวัคซีน ยืนยัน ปีนี้ได้ฉีดครบตามเป้า

ด้านที่ 1 ด้านการกระจายและฉีดวัคซีน โดยใช้กลไกการทำงานของภาคเอกชนในการจัดสถานที่ฉีดวัคซีนและกระจายวัคซีนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดจะดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ โดยภาคเอกชนจะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดหาและบริหารวัคซีน และสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ด้านที่ 3 ด้านการสนับสนุนระบบอำนวยความสะดวกระบบงานต่าง ๆ โดยแอปพลิเคชันลงทะเบียนการฉีดวัคซีน “หมอพร้อม” ภาคเอกชนจะมีส่วนในการสนับสนุนระบบเพิ่มเติมระหว่างการลงทะเบียนและการฉีดวัคซีน

ด้านที่ 4 ด้านการจัดหาวัดซีนเพิ่มเติม ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรมพิจารณาแนวทางการผ่อนคลายกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้วัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ระหว่างประเมินข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authority : EVA) เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รัฐ-เอกชน กำหนด 4 แผน กระจายวัคซีน ยืนยัน ปีนี้ได้ฉีดครบตามเป้า

ยืนยันภายในปีนี้ ประชาชนคนไทย ผู้ที่มาปฏิบัติงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย จะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน โดยปีนี้ ตั้งเป้าจัดหาวัคซีน 100 ล้านโดส ครอบคลุม 70% ของจำนวนประชากร

รัฐ-เอกชน กำหนด 4 แผน กระจายวัคซีน ยืนยัน ปีนี้ได้ฉีดครบตามเป้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s