วท.ชัยภูมิ ระดมนักศึกษาช่วยซ่อมบำรุงโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569281

วท.ชัยภูมิ ระดมนักศึกษาช่วยซ่อมบำรุงโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

วท.ชัยภูมิ ระดมนักศึกษาช่วยซ่อมบำรุงโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564, 18.48 น.

วท.ชัยภูมิ ระดมนักศึกษาช่วยซ่อมบำรุงโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

28 เม.ย.64 นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดชัยภูมิ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลชัยภูมิ จึงเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง จำนวน 100 เตียง ณ โรงยิมเนเซียม สิริวัณวรี จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้อำนวยการ วท.ชัยภูมิ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยคณะครู บุคลากร และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 34 คน ได้ร่วมดำเนินการ เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ด้วยการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งซ่อมติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศ ซึ่งขณะนี้พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s