ศธ.พบข้าราชการติดโควิดเพิ่มอีก 1 ราย รวมสะสม 22 ราย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569217

ศธ.พบข้าราชการติดโควิดเพิ่มอีก 1 ราย รวมสะสม 22 ราย

ศธ.พบข้าราชการติดโควิดเพิ่มอีก 1 ราย รวมสะสม 22 ราย

วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564, 15.51 น.

ศธ.พบข้าราชการติดโควิดเพิ่มอีก 1 ราย รวมสะสม 22 ราย

28 เมษายน 2564 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เผยแพร่ข้อมูลการพบผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่ปฏิบัติงานใน ในวันนี้เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (เพศหญิง) ทำให้ขณะนี้ รวมผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่ทำงานใน ศธ. มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 22 ราย แยกเป็นเพศหญิง 16 ราย เพศชาย 6 ราย แยกเป็นสังกัด (ตามพื้นที่ที่ทำงาน) สช. 8 ราย, สป. 2 ราย , สพฐ. 3 ราย และกองทุนสงเคราะห์ ศธ. 9 ราย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s