‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ มอบวุฒิบัตร ส่งเสริม นร. เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/568911

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ มอบวุฒิบัตร  ส่งเสริม นร. เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ มอบวุฒิบัตร ส่งเสริม นร. เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ

วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 4 และพิธีประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม BTD Hall โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมีครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรืองผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธาน มีผู้บริหาร, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

การจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาและการให้บริการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการศึกษาของโรงเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู, นักเรียน และผู้ปกครอง และเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชน รวมทั้งยังให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิตมาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทยมีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และจีน ได้อย่างมืออาชีพ ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4081919-28,02-4088111, 02-4081555 หรือ www.satitbtu.ac.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s