โลตัสหนุนโรงพยาบาลสนามและชุมชนรับมือโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/568879

โลตัสหนุนโรงพยาบาลสนามและชุมชนรับมือโควิด-19

โลตัสหนุนโรงพยาบาลสนามและชุมชนรับมือโควิด-19

วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โลตัส เดินหน้าให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขและชุมชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกล่าสุด โดยมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง และอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยางเจลแอลกอฮอล์ โดยตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน พ.ศ.2564 ได้บริจาคอาหารและสิ่งของที่จำเป็นให้กับหน่วยงานและชุมชนเกือบ 200 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม13 แห่ง โรงพยาบาล 33 แห่ง ด่านคัดกรองและด่านตรวจ 138 แห่ง รวมถึงชุมชนใกล้เคียงสาขา

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัตติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มต้น โลตัสได้ตั้งพันธกิจของเราเอาไว้ 3 ข้อ คือ หนึ่ง ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน สอง มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ จำหน่ายในราคายุติธรรม และสาม สนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกล่าสุดที่มีความรุนแรงกว่าที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้ในหลายจังหวัดมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วย โลตัสได้บริจาคอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนามจำนวน 13 แห่ง กล่าวคือ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ต, โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 700 ปี,โรงพยาบาลสนามจอมทอง และโรงพยาบาลสนามอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลสนามขอนแก่น, โรงพยาบาลสนามค่ายธนะรัชต์,โรงพยาบาลสนามโคราช, โรงพยาบาลสนามพิษณุโลก, โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี, โรงพยาบาลสนามระยอง, โรงพยาบาลสนามอุดรธานี, โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยพะเยาเราจะเดินหน้าขยายการสนับสนุนเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆ ที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นในอนาคต เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย สามารถเข้าถึงน้ำดื่ม อาหารแห้ง ของใช้ และอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นต่อไป นอกเหนือจากโรงพยาบาลสนามแล้ว โลตัสยังได้บริจาคน้ำดื่มและของใช้ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลอีก 33 แห่ง และศูนย์คัดกรองและด่านตรวจ 138 แห่ง”

“เรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป นอกเหนือจากการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลและชุมชนแล้ว ยังมีการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ อาทิ สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรด้วยการรับซื้อสินค้ามาจำหน่ายในสาขา การให้ทุนประกอบอาชีพกับกลุ่มเปราะบาง อาทิ แม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น”

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทั้งในสาขา ศูนย์กระจายสินค้า และสำนักงานอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s