“ไทยสร้างไทย” เรียกร้อง “ศธ.” เห็นใจเด็ก เลื่อนเปิดเทอมแล้วต้องเลื่อนปิดเทอม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/465214

“ไทยสร้างไทย” เรียกร้อง “ศธ.” เห็นใจเด็ก เลื่อนเปิดเทอมแล้วต้องเลื่อนปิดเทอม

"ไทยสร้างไทย" เรียกร้อง "ศธ." เห็นใจเด็ก เลื่อนเปิดเทอมแล้วต้องเลื่อนปิดเทอม29 เมษายน 2564 – 10:24 น.

“ธิดารัตน์” ไทยสร้างไทย เรียกร้อง ศธ. เห็นใจเด็ก เลื่อนเปิดเทอมแล้ว ต้องเลื่อนปิดเทอมและเลื่อนสอบด้วย

29 เม.ย.2564  นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะกรรมการนโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ควรพิจารณาเลื่อนปิดภาคเรียนและการสอบต่างๆ ด้วย เนื่องจากการให้เรียนชดเชยวันเสาร์-อาทิตย์ 11 วัน แทน จะทำให้เด็กเรียนไม่ทันและกระทบการเตรียมตัวสอบ ตามที่เด็กพึ่งได้ออกมาเรียกร้องครั้งนี้และตลอด 3 ครั้งที่เคยสั่งเลื่อนเปิดเทอมมา

นโยบายนี้ยังเพิ่มความเหลื่อมล้ำให้เด็กที่ขาดกำลังทรัพย์ในการเรียนพิเศษเพื่อติวข้อสอบมากขึ้น จากข้อมูลปี 2563 ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) พบว่าแม้รัฐบาลจะมีโครงการให้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน แต่ก็เป็นจำนวนเพียง 0.5% ของงบประมาณด้านการศึกษา ดังนั้น นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนเฉลี่ย 5 บาทต่อคนต่อวันเท่านั้น และมีอีกกว่า 4 ล้านคนที่ไม่ได้รับโอกาสนี้เลย กลุ่มคนยากจนที่มีรายได้ต่ำสุด 20% ของประเทศ มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยเพียง 5% เท่านั้น ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นอกจากนี้ จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พึ่งแจ้งว่าจะมีแนวปฏิบัติการเรียนการสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนผ่านระบบ online, on-site, on air, on hand และ on demand โดยได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำรวจอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนและโรงเรียนว่ามีความเหมาะสมที่จะเรียนแบบไหนนั้น ถือเป็นนโยบายที่ดี แต่ควรชี้แจ้งรายละเอียดว่ามีมาตรการอะไรที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ จะมีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน

“อยากให้เห็นใจเด็กบ้าง ไม่ควรปัดความรับผิดชอบให้เด็กนักเรียน ทุกคนต่างคาดหวังให้รัฐมนตรีคนใหม่บริหาร ศธ. ได้ดีกว่าคนเดิม” นางสาวธิดารัตน์กล่าว 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s