‘ตรีนุช’ ไฟเขียว ‘สพฐ.’ ปรับปฏิทินรับนักเรียนปี’64 ใหม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569595

'ตรีนุช'ไฟเขียว'สพฐ.'ปรับปฏิทินรับนักเรียนปี'64 ใหม่

‘ตรีนุช’ไฟเขียว’สพฐ.’ปรับปฏิทินรับนักเรียนปี’64 ใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 21.42 น.

ศบค.เห็นด้วยเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิ.ย.64 ให้ครู-บุคลากรทางการศึกษาพื้นที่สีแดงฉีดวัคซีนก่อน “ตรีนุช”ไฟเขียว”สพฐ.”ปรับปฏิทินสอบ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2564 ใหม่ รับสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่”สอศ.”พร้อมรับเด็กอาชีวะเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้รับทราบเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมของการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่อาจมีความรุนแรงมากขึ้น

นอกจากนี้ ศบค.เห็นด้วยในหลักการตามที่ ศธ.ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพื้นที่สีแดง เป็น priority หรือลำดับความสำคัญแรกๆ ที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพราะเมื่อเปิดเทอมแล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการปฎิบัติงาน หากติดเชื้อขึ้นมา ย่อมมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่นักเรียนและผู้ปกครองอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนั้น จะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ครูมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เห็นว่า อาจต้องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดูโคตาวัคซีนที่จังหวัดได้รับ และครูในพื้นที่กรุงเทพฯ ควรได้รับการฉีดวัคซีนก่อน เพราะ กทม.อาจเป็นพื้นที่สีแดงจัด ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการปรับปฏิทินการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2564 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยมากที่สุด

ด้าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ได้ปรับปรุงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่กรณีเปิดเทอม 1 มิ.ย.64) โดยปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้เลื่อนจากปฏิทินเดิม 2 สัปดาห์ ดังนี้

– ประถมศึกษาปีที่ 1 เลื่อนการจับฉลากและประกาศผล เป็นวันที่ 15 พ.ค. , รายงานตัว-มอบตัววันที่ 16 พ.ค.

– มัธยมศึกษาปีที่ 1 เลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 22 พ.ค. , คัดเลือกความสามารถพิเศษวันที่ 19 พ.ค. , จับฉลากจากวันที่ 24 พ.ค. , ประกาศผลภายในวันที่ 24 พ.ค.และมอบตัววันที่ 29 พ.ค.

– มัธยมศึกษาปีที่ 4 เลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 23 พ.ค. , คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 19 พ.ค. , ประกาศผลวันที่ 25 พ.ค. , รายงานและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 30 พ.ค.

– โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการ/ผู้ด้อยโอกาส รับสมัครวันที่ 24 – 30 เม.ย. , สอบ/คัดเลือก วันที่ 15 – 19 พ.ค. , ประกาศผล วันที่ 23 พ.ค. , รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 29 พ.ค.

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียนยื่นความจำนงได้ในวันที่ 25 – 27 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 29 พ.ค.และมอบตัววันที่ 30 พ.ค.64

ขณะที่ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า การรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยระหว่างวันที่ 1 – 16 พ.ค.นี้ จะมีการรับรายงานตัวของนักศึกษา การเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนรู้ การประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศนักศึกษา ซึ่งทั้งหมดจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังมีบางวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในบางสาขาวิชาเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งทางวิทยาลัยจะแจ้งจำนวนที่ว่างที่ยังสามารถรับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมได้ในเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s