รมว.อว.ตรวจ ‘รพ.สนาม’ ราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569484

รมว.อว.ตรวจ'รพ.สนาม'ราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19

รมว.อว.ตรวจ’รพ.สนาม’ราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.51 น.

“รมว.อว.”ตรวจเยี่ยม”รพ.สนาม”มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น”รพ.แห่งที่ 2″ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี และศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของ อว. ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมร่วมรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยและจังหวัด โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายแพทย์ดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า ร่วมให้การต้อนรับ

โรงพยาบาลสนามของ อว.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียวได้ 200 เตียง และขยายได้ถึง 250 เตียง จัดตั้งและบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของสาธารณสุขจังหวัด วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยที่จะเข้าพัก ได้รับบริจาคจากหน่วยราชการและภาคเอกชน ซึ่งให้ความร่วมมือกับจังหวัดและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และโรงพยาบาลสนามพร้อมที่จะรับผู้ป่วย covid-19 ได้ทันทีที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.เอนก กล่าวอีกว่า อว.มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ขณะนี้ประมาณ 50 แห่ง มีจำนวนเตียงรวมกันกว่า 12,000 เตียง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเตียงก็สามารถเพิ่มได้อย่างน้อยอีกหนึ่งเท่า เพราะเรามีมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ที่สามารถรองรับได้ นอกจากนี้ยังมีคณะแพทย์และพยาบาลที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ อว.เป็นกำลังสำรองของประเทศที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ ในวิกฤติโควิดรอบนี้ ชาว อว.แสดงออกว่าเราพร้อมที่จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติในยามจำเป็น ตอนนี้เราต้องนำปัญหาของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง จัดการเรื่องของเราเองและช่วยคนอื่นไปด้วย ไม่ใช่เรื่องเฉพาะ อว.เท่านั้น ในหลายๆ หน่วยงานก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

“โรงพยาบาลสนามของจังหวัดฉะเชิงเทราจะสามารถช่วยกรุงเทพฯ ได้มาก เพราะโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพยังค่อนข้างติดขัด แต่ด้วยแรงสนับสนุนของปริมณฑลก็จะสามารถช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ จากนี้เรายังจะต้องเจอสถานการณ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนผู้ป่วย และระดับความรุนแรง เรื่องใดที่สามารถเตรียมตัวได้ก็ต้องเริ่มเตรียมการ อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าพวกเราจะผ่านไปได้ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณและให้กำลังใจทุกท่าน ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมมือกันทำงาน รวมไปถึงขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ช่วย อว.และสาธารณสุขในการเป็นผู้นำในยามวิกฤตได้เป็นอย่างดี” รมว.อว.กล่าว
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s