มติ มส.ให้ทุกวัดจัดฌาปนกิจศพเหยื่อโควิด-งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม 50 คนขึ้นไป #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569844

มติมส.ให้ทุกวัดจัดฌาปนกิจศพเหยื่อโควิด-งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม 50 คนขึ้นไป

มติมส.ให้ทุกวัดจัดฌาปนกิจศพเหยื่อโควิด-งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม 50 คนขึ้นไป

วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564, 21.20 น.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าวภายการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ที่ประชุม มส. ได้มีมติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่พบการระบาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.ให้ทุกวัดงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ส่วนการปฏิบัติศาสนกิจให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการระบาดของแต่ละจังหวัด และตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)

2. ให้เจ้าคณะผู้ปกครองกำชับวัดในเขตปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องการระบาดของสธ. และมาตรการแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

3. ให้ทุกวัดสงเคราะห์จัดฌาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้แจ้งว่า หากวัดใดมีการดำเนินการดังกล่าว แต่ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการให้แจ้งเรื่องผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)เพื่อส่งเรื่องมาที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อพิจารณาสนับสนุนกัปปิยภัณฑ์ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s