โควิดที่อินโดนีเซีย : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/569666

โควิดที่อินโดนีเซีย : อาทร จันทวิมล

โควิดที่อินโดนีเซีย : อาทร จันทวิมล

วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.16 น.

อินโดนีเชียเป็นชาติมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก พบผู้ติดเชื้อโควิดคนแรกเมื่อ 2 มีนาคม 2563 จากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น  แล้วระบาดไปทั่วประเทศ มีผู้ป่วยมากที่เกาะชวา และกรุงจากาตาร์   อินโดนีเซียมีประชากร  275.8 ล้านคน  ติดเชื้อโควิด 1,614,849  คน  เสียชีวิต  43,777  คน  (ข้อมูล 14 เม.ย. 64)  

อินโดนีเชียมีผู้ติดเชื้อสะสมและเสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน  และเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย  ตามมาด้วยฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  และเมียนมา  ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี   รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการแจกเงินและบัตรรับเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนยากจน คนตกงาน แต่คนที่ไม่มีบัตรประชาชนไม่สามารถมารับของแจกได้ มีการปิดสถานศึกษาแล้วใช้การเรียนออนไลน์ ปิดพรมแดนห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศ จัดเงินอุดหนุนผู้มีรายได้น้อยและผู้ปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด 

การวิเคราะห์สาเหตุของการติดโควิดมากในอินโดนีเชีย  เป็นเพราะ

1.การตรวจหาเชื้อโควิดในอัตราต่ำ เพราะชุดตรวจราคาแพงที่ต้องซื้อจากต่างประเทศมีจำกัดและหาซื้อได้ยาก  ทำให้ตรวจได้เฉพาะผู้มีอาการหนัก  ดังนั้น  จึงมีผู้ติดเชื้อโควิดในชนบท และยังคงมีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการหลงเหลืออยู่มาก

2.บุหรี่ชายอินโดนีเชีย  มีอัตราผู้สูบบุหรี่ต่อประชากรสูงระดับโลก   ทำให้มีคนเป็นโรคปอดจำนวนมาก

3.ผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ค่อยดี  มีอยู่เป็นจำนวนมาก 

4.คนยากจน คนที่มี่บัตรประชาชนที่อยู่ตามเกาะต่างๆ ไปหาหมอ  ไปโรงพยาบาลลำบาก   โรงพยาบาลของรัฐแน่นขนัดต้องรอคิวยาว   ส่วนโรงพยาบาลเอกชนก็คิดค่าบริการแพง

5.รัฐบาลของนายโจโก วิโดโด  วางแผนจัดการไม่ดี  ออกมาตรการต่างๆล่าช้า ไม่ชัดเจน  และไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ   การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ  ทำให้ประชาชนไม่ทราบเหตุการณ์และสับสน

6.วัฒนธรรม ที่ทักทายด้วยการกอดหรือจูบแก้ม   และการกินอาหารด้วยมือ   ทำให้รับเชื้อได้ง่าย

7.การประกอบกิจกรรมทางศาสนา ทั้งอิสลามและคริสต์ ที่โบสถ์หรือมัสยิด ที่คนจำนวนมากไปรวมตัวกันโดยเฉพาะการละหมาดวันศุกร์และการกินเลี้ยงตอนเย็นช่วงเดือนรามาดอน   ทำให้แพร่เชื้อได้ง่าย

8.ความยากจนทำให้ประชาชนอยู่กันอย่างแออัด  ใช้ระบบขนส่งมวลชนที่แน่นขนัด  ทำให้ติดเชื้อกันง่าย  คนยากจนไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัยราคาแพงและหาซื้อยาก  

9.โรงพยาบาลและเงินสนับสนุนที่มีอยู่น้อย  เตียง เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่มีจำกัด และบุคลากรที่ต้องทำงานจนเกินกำลัง   เหนื่อยล้า   ไม่มีคนสับเปลี่ยน  แพทย์พยาบาลขาดแคลนหน้ากาก N95 และต้องใช้เสื้อกันฝนแทนชุด PPE  มีบุคลากรการแพทย์เสียชีวิตเพราะโควิดกว่าหนึ่งร้อยคน

10.คนอินโดนีเชียที่นับถืออิสลามส่วนหนึ่งไม่ชอบคนจีน  เพราะแข่งขันทางการค้าสู้ไม่ได้จนเกิดการจลาจล ต่อต้าน ปล้นสดมภ์  ข่มขืนคนจีนในอินโดนีเซีย    และไม่อยากป้องกันโควิดด้วยการทำตามคนจีนในการสวมหน้ากากอนามัย  และปิดเมือง 

11.การถ่มน้ำลายช่วงรามาดอน    เพราะศาสนาอิสลามห้ามกินอาหารหรือน้ำ รวมทั้งการกลืนน้ำลายในช่วงเดือนรามาดอนทำให้ต้องถ่มน้ำลายลงพื้น  ซึ่งช่วยกระจายเชื้อโควิดให้แพร่ไปทั่วบริเวณ

12.มีโควิดกลายพันธ์สายพันธุ์บราซิล  E484K  และสายพันธ์อังกฤษ   B 117 เข้าไประบาดในอินโดนีเซีย  และพบผู้ป่วยโควิดร่วมโรคไตซึ่งมีอันตรายสูง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s