‘ครูโอ๊ะ’ เสียใจข้าราชการติดโควิดเสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ยอดติดเชื้อ ศธ.พุ่ง 23 ราย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569953

'ครูโอ๊ะ'เสียใจข้าราชการติดโควิดเสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ยอดติดเชื้อ ศธ.พุ่ง 23 ราย

‘ครูโอ๊ะ’เสียใจข้าราชการติดโควิดเสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ยอดติดเชื้อ ศธ.พุ่ง 23 ราย

วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 17.39 น.

ครูโอ๊ะ แสดงความเสียใจ บุคลากร สช.ติดเชื้อโควิด 19 เสียแล้ว1 ราย ฝากความห่วงใยบุคลากร ศธ. ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของ สธ.อย่างเคร่งครัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนี้ว่า ตนได้รับรายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 โดยตลอด และล่าสุดวานนี้ ได้รับการรายงานจาก ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ผู้อำนวยการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการได้เสียชีวิตแล้ว จึงขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย ทั้งนี้ ทราบว่าลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ติดเชื้อด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่แรก และขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

“ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้อำนวยการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)และขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังบุคลากร ศธ.ทั้ง 22 ราย ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ รวมทั้งลูกสาวของผู้เสียชีวิต ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว พร้อมฝากถึงผู้บริหารและบุคลากร ศธ. ทุกคน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ตามระเบียบของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด  สำหรับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน ก็ขอให้ทำตามคำแนะนำของแพทย์ เนื่องจากบุคลากรกลุ่มดังกล่าว ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง และบางส่วนยังคงทำงานในรูปแบบ Work from home อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับ ศธ. โดยเฉพาะ สช. ในช่วงนี้อาจล่าช้าไปบ้าง ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย” ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าว

ด้าน นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)กล่าวว่า ต้องขอแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของผู้อำนวยการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่เสียชีวิตเมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ (30เมษายน) หลังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา และในวันนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ทางญาติได้เคลื่อนศพจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกไปยังวัดกลางคลอง 4 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และดำเนินการฌาปนกิจในเวลาต่อมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยในการนี้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  และตนได้มอบเงินช่วยเหลือ และส่งพวงหรีดไปร่วมเป็นเกียรติกับผู้วายชนม์ รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศได้ร่วมมอบเงินและร่วมไว้อาลัยแด่ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. ผู้ซึ่งทุ่มเททำงานเพื่อการศึกมาตลอดชีวิตของท่าน 

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 (เวลา 19.30 น.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พบว่ามีข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ศธ.คิดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งสิ้น 23 ราย แยกเป็นเพศหญิง 16 ราย เพศชาย 7 ราย ดังนี้

1. ข้าราชการ ศูนย์บริการประชาชน สป. 10/4/64 (เพศชาย) (ออกจาก รพ.แล้ว)

2. ผอ.กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 18/4/64 (เพศหญิง) (ซึ่งเสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564)

3. อัตราจ้างเหมาบริการ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. 19/4/64 (เพศชาย)

4. พนักงานกองทุนสงเคราะห์ ศธ. 20/4/64 (เพศหญิง)

5. พนักงานกองทุนสงเคราะห์ ศธ. 20/4/64 (เพศหญิง)

6. ข้าราชการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 22/4/64 (เพศหญิง)

7. ข้าราชการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 22/4/64 (เพศหญิง)

8. ข้าราชการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 22/4/64 (เพศชาย)

9. อัตราจ้างเหมาบริการ สำนักอำนวยการ สพฐ. 22/4/64 (เพศหญิง)

10. อัตราจ้างเหมาบริการ กลุ่มโทรทัศน์ฯ OBEC Channel ห้องควบคุมห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ สพฐ.5 ชั้น 9 ห้อง DOC สพฐ. 22/4/64 (เพศหญิง)

11. อัตราจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 23/4/2564 (เพศหญิง)

12. ข้าราชการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 23/4/2564 (เพศชาย)

13. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มงานสินเชื่อ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศชาย)

14. เจ้าหน้าที่เงินสะสมและเงินสมทบ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศหญิง)

15. เจ้าหน้าที่เงินสะสมและเงินสมทบ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศหญิง)

16. อัตราจ้างเหมาบริการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 24/4/64 (เพศหญิง)

17. นิสิตฝึกงาน ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 24/4/64 (เพศหญิง)

18. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มงานสินเชื่อ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศหญิง)

19. เจ้าหน้าที่เงินทุนเลี้ยงชีพ กลุ่มงานเงินทุนเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศหญิง)

20. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ กลุ่มงานสวัสดิการ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศชาย)

21. เจ้าหน้าที่งานบุคคล กลุ่มงานบริหารสำนักงาน กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 25/4/64 (เพศหญิง)

22. พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ สำนักงาน กศน. 26/4/64 (เพศชาย)

23. ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. 28/4/64 (เพศหญิง)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s