ก.ศึกษาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย สะสม 24 ราย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/570132

ก.ศึกษาฯพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย สะสม 24 ราย

ก.ศึกษาฯพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย สะสม 24 ราย

วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.53 น.

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ เผยข้อมูลการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วันนี้เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็นพนักงานราชการ งานตรวจสอบ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัด (สป.ศธ.) เพศหญิง

โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้

22 เม.ย.64 : ปฏิบัติงานที่สำนักงาน

23 เม.ย.64 : Work from home 19.00 น.กินข้าวกับเพื่อนที่ ซอยสามเสน (สัมผัสกลุ่มเสี่ยง) 20.00 น.อยู่บ้าน

24 เม.ย.64 : 11.00 น.ไป รพ.มิชชั่น ต่อมทอนซิลอักเสบ อยู่บ้าน

25 เม.ย.64 : อยู่บ้าน

26 เม.ย.64 : Work from home

27 เม.ย.64 : Work from home และทราบข่าวว่าเพื่อนติดเชื้อโควิด

28 – 30 เม.ย.64 : Work from home

01 พ.ค.64 : 09.00 น.ไป รพ.มิชชั่น ตรวจโควิด

02 พ.ค.64 : 12.00 น.ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด 14.00 น.รถ รพ.มิชชั่น มารับ

ทั้งนี้ ศธ.สรุปสถานการณ์ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำงานใน ศธ.รวมทั้งสิ้น 24 ราย แยกเป็นเพศหญิง 17 ราย เพศชาย 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 4 ราย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s