‘คนไทยไม่เคยทิ้งกัน’ ซีพี ออลล์ พร้อมฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/570096

‘คนไทยไม่เคยทิ้งกัน’ซีพี ออลล์ พร้อมฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน  ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

‘คนไทยไม่เคยทิ้งกัน’ซีพี ออลล์ พร้อมฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เป็นที่รับทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของคนไทย การติดเชื้อเกิดขึ้นได้กับทุกคนและในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงทำให้มีความเสี่ยงสูงตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งวัดที่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่คู่กับชุมชนและสังคมมาช้านาน ต่างก็ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งสิ้น

ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด พร้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19อย่างเร่งด่วน

วิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ซีพีออลล์ เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยทีมงานจิตสาธารณะซีพี ออลล์ เดินหน้าทยอยส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับหน่วยราชการโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนาม อาทิ โรงพยาบาลสนามในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน), โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, โรงพยาบาลสนาม จ.นนทบุรี,โรงพยาบาลสนามหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับภาคประชาสังคมและกลุ่มเปราะบาง อาทิ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา-บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45 เป็นต้น รวมถึงได้ประสานความร่วมมือผ่านทางคณะกรรมการมหาเถรสมาคมน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจลพร้อมน้ำดื่มสะอาดให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคมและ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปแจกจ่ายมอบให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่าวัดได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลเรื่องโควิดตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อประชุมและออกมาตรการให้พระภิกษุถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการดำเนินกิจกรรมของวัดเราไม่ได้ห่วงเฉพาะคนในวัด แต่เราห่วงถึงคนรอบๆ วัด รวมถึงสังคม ชุมชน ด้วย

“การที่วันนี้ ซีพี ออลล์ เข้ามาก็ขออนุโมทนา เพราะว่าการเข้ามาเสริมกิจกรรมที่เราทำในยามวิกฤตินี้ทำให้เราทราบว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าถ้าทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือมันก็จะไม่เป็นภาระของราชการฝ่ายเดียวหรือหน่วยนั้นหน่วยนี้ ทุกฝ่ายต้องมาระดมช่วยกัน ทางวัดสามารถเป็นผู้ประสานได้เราก็จะเป็นผู้ประสาน แล้วเราจะให้ความร่วมมือกับ 3 ประสาน บ้าน วัด ราชการ และก็โดยวิธีนี้เราก็จะได้สามารถผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน”

ด้าน ทัศนีย์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา-บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนประจำรวม 76 คนในระดับอนุบาลถึง ป.6 ซึ่งในช่วงของการระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่นี้มีผลกระทบค่อนข้างมาก การที่ภาคเอกชนมีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือนำสิ่งที่จำเป็นสนับสนุนบริจาคให้กับมูลนิธิ สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเรา ทั้งมีจิตเมตตาและนึกถึงพวกเราและน้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อนทุกคน

“ต้องยอมรับว่าภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกนี้ เกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วรุนแรง บุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอและพยาบาลทุกๆ คนต่างทุ่มเททำงานกัน 24 ชั่วโมงซีพี ออลล์ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขอยืนอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเราก็พร้อมที่จะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” วิชัย กล่าวทิ้งท้าย

ตั้งแต่ต้นปี 2564 ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์, หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด, เครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ, วัด, ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงินกว่า 57 ล้านบาทศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจลพร้อมน้ำดื่มสะอาดให้กับวัดยานนาวาถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจลพร้อมน้ำดื่มสะอาดให้กับวัดยานนาวาวิชัย จันทร์จริยากุล กก.ผจก.(ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์วิชัย จันทร์จริยากุล กก.ผจก.(ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ทัศนีย์ รัตนะ ผอ.สนง.สาขากรุงเทพ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราฯทัศนีย์ รัตนะ ผอ.สนง.สาขากรุงเทพ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s