‘ฮาน่า-ฮิวโก้’ บริจาคเงิน 1 ล้าน ซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้รพ. #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/570055

'ฮาน่า-ฮิวโก้'บริจาคเงิน 1 ล้าน ซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้รพ.

‘ฮาน่า-ฮิวโก้’บริจาคเงิน 1 ล้าน ซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้รพ.

วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 11.17 น.

2 พ.ค.64 ถือว่าเป็นนักแสดงที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆ สำหรับ คู่รักดารา “ฮาน่า ทัศนาวลัย” และ “ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์” โดยล่าสุดทั้งคู่ได้นำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจากการขายผลิตภัณฑ์แฮริทซ์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 จำนวน 190,330 บาท และสมทบเงินส่วนตัวเพิ่มอีก 809,670 บาท ให้ครบจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย โดยกระจายไปตามโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ

โดยแบ่งเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5 แสนบาท และบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อีก 5 แสนบาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s