‘ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย’ ช่วยเหลือประชาชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/570313

‘ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย’  ช่วยเหลือประชาชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

‘ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย’ ช่วยเหลือประชาชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน-3 พฤษภาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 กฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ได้มอบอาหารพระราชทาน จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้แทนในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเป็น อำเภอหัวหิน จำนวน 1,500 ชุด อำเภอสามร้อยยอด จำนวน 200 ชุด อำเภอปราณบุรี จำนวน 200 ชุด อำเภอกุยบุรี จำนวน 200 ชุด อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จำนวน 300 ชุด อำเภอทับสะแก จำนวน 200 ชุดอำเภอบางสะพาน จำนวน 200 ชุด และอำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 200 ชุด ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่อำเภอหัวหิน จำนวน 5 ราย เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โดยในทุกวันระหว่างวันที่ 26 เมษายน-3 พฤษภาคม 2564 อาหารปรุงสุกใหม่ จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวหิน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย กุยบุรี และสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการผลิตคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะอาหารปรุงสดใหม่ มีคุณภาพ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของผู้ประกอบอาหารได้แต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผมสวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ

สภากาชาดไทยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการ “พลังใจ 99 บาทก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19” เพื่อมอบชุดธารน้ำใจฯ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตนเองผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารในระบบ E-Donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลมชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 023-6-06799-0 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าสอบถามเพิ่มเติม โทร.1664กฤษฎา บุญราช ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”กฤษฎา บุญราช ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”ร่วมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19ร่วมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19ชุดอาหารพระราชทาน

ชุดอาหารพระราชทานรับมอบอาหารพระราชทาน

รับมอบอาหารพระราชทานเปิดครัวพระราชทาน โดยการผลิตคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารปรุงสดใหม่ มีคุณภาพเปิดครัวพระราชทาน โดยการผลิตคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารปรุงสดใหม่ มีคุณภาพเปิดครัวพระราชทาน โดยการผลิตคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารปรุงสดใหม่ มีคุณภาพเปิดครัวพระราชทาน โดยการผลิตคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารปรุงสดใหม่ มีคุณภาพเปิดครัวพระราชทาน โดยการผลิตคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารปรุงสดใหม่ มีคุณภาพเปิดครัวพระราชทาน โดยการผลิตคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารปรุงสดใหม่ มีคุณภาพเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อมอบชุดอาหารพระราชทานเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อมอบชุดอาหารพระราชทานเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อมอบชุดอาหารพระราชทานเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อมอบชุดอาหารพระราชทาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s