ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับความเครียด (ISRR) จากการฉีดวัคซีนกับวัคซีนโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/570298

ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับความเครียด (ISRR) จากการฉีดวัคซีนกับวัคซีนโควิด-19

ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับความเครียด (ISRR) จากการฉีดวัคซีนกับวัคซีนโควิด-19

วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ช่วง 2 สัปดาห์นี้เราจะได้ยินข่าวผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท ซิโนแวค เกิดอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองหลายราย ที่มีการรายงานมักเกิดในบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาล เป็นผู้หญิงและอายุค่อนข้างน้อย ซึ่งทางคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาทำความเข้าใจกับประชาชนและให้การวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า “ภาวะ ISRR” เรามาดูคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาวะนี้กันค่ะ

ภาวะ ISRR ชื่อเต็มคือ immunization stress-related responses คืออะไร

เป็นปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน มีอาการที่หลากหลาย เช่น ชา อ่อนแรง คลื่นไส้ วิงเวียน เป็นลม ตามัว พูดไม่ชัด เกร็ง ปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิด ได้แก่ ความวิตกกังวลพักผ่อนไม่เพียงพอ และเจ็บป่วยก่อนฉีดวัคซีน

อาการที่เกิดขึ้นเป็นความผิดปกติทางระบบประสาท หรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองจริงหรือไม่

แพทย์จะตรวจพบอาการที่มีความผิดปกติจริง เช่น ชา อ่อนแรง ปากเบี้ยว บางรายมีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง แต่ไม่ได้เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่แท้จริง เมื่อตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็มอาร์ไอสมอง และการตรวจอื่น ๆ พบว่าปกติ

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นภาวะ ISRR

อาการที่เกิดขึ้นมักเกิดขึ้นไม่นานหลังได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายใน 5-30 นาที อาการจะเป็นชั่วคราว และหายเป็นปกติใน 1-3 วัน มักเกิดเป็นกลุ่มก้อน เกิดได้กับทุกวัคซีนและทุกรุ่นการผลิต

วิธีการดูแลผู้ที่เป็น ISRR ทำอย่างไร

ในช่วงแรกอาจจะแยกไม่ได้ว่าเป็นภาวะ ISRR หรือเป็นความเจ็บป่วยจริง หากแพทย์พบความผิดปกติอาการตรงกับโรคหลอดเลือดสมอง จะให้การรักษาตามระบบบริการทางด่วนของโรคหลอดเลือดสมอง หากไม่พบความผิดปกติ อาการที่เป็นจะค่อยๆ ดีขึ้นและหายได้เอง

ผู้ที่เกิด ISRR ควรรับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือไม่

ควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป หากมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถรับวัคซีนชนิดเดิมได้ หรืออาจจะพิจารณาเปลี่ยนชนิดของวัคซีน หรือเลื่อนการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปออกไปก่อน

ประชาชนควรได้รับวัคซีนโคโรนาแวค (บริษัท ซิโนแวค) หรือไม่

ควรอย่างยิ่ง เพราะประโยชน์ของวัคซีนมีมากกว่ามาก และอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

ผู้ที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองสามารถรับวัคซีนโคโรนาแวค (บริษัท ซิโนแวค) ได้หรือไม่

ควรได้รับวัคซีน และการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด ไม่เป็นข้อห้ามของการฉีดวัคซีน

ศ. พญ. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s