สุดปัง! คิดค้นหน้ากากเซฟปอด กันได้ทั้ง COVID-19 และ ฝุ่น PM2.5 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/570307

สุดปัง! คิดค้นหน้ากากเซฟปอด กันได้ทั้ง COVID-19 และ ฝุ่น PM2.5

สุดปัง! คิดค้นหน้ากากเซฟปอด กันได้ทั้ง COVID-19 และ ฝุ่น PM2.5

วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นวิกฤติที่ประชาชนเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ ผู้คนก็หวาดกลัวที่จะได้รับเชื้อหรือว่าสัมผัสเชื้อเข้าไป มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ผศ.ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ได้วิจัยค้นคว้าเพื่อจะรับมือกับไวรัส COVID-19 เริ่มจากมีรายงานการวิจัยออกมาว่าไวรัส COVID-19 มีรูปร่างคล้ายมงกฎ มีขนาดประมาณ 125 นาโนเมตร จึงมีแนวคิดว่าผลิตหน้ากากที่มีชั้นกรองหรือว่ารูกรองที่ขนาดเล็กกว่า 125 นาโนเมตร เพื่อดักจับไวรัสนี้ไว้และที่ไวรัสสามารถอยู่รอดบนพื้นผิวต่างๆ ได้หลายชั่วโมงหรือเป็นเวลาหลายวันตามแต่สภาวะอากาศ จึงเพิ่มตัวอนุภาค Nano Silver เข้าไปเมื่อมีการดักไวรัสนี้ไว้ อนุภาค Nano Silver ก็สามารถฆ่าเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้

ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

โดยหน้ากาก Nano Guard จึงเหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสกับเชื้อไวรัสCOVID-19 หรือเหมาะกับบุคคลที่จะต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับไวรัส COVID-19 และผลจากการทดสอบยังพบว่าหน้ากาก Nano Guard มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM2.5 ได้มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดีกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปการผลิตหน้ากาก Nano Guard ในระดับห้องปฏิบัติการใช้เทคนิค Electrospinning ซึ่งทำได้ช้า เนื่องจากว่าเครื่องผลิตของมหาวิทยาลัยมีขนาดเล็กทำให้มีกำลังการผลิตที่ต่ำ หากต้องการขยายกำลังการผลิตจะต้องใช้เครื่องที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีหลายหัวพ่นก็จะทำให้กำลังการผลิตสูงขึ้นและทำให้หน้ากาก Nano Guard มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนหรือว่าอุตสาหกรรมเพื่อที่จะผลิตและจำหน่ายต่อไป

ทั้งนี้ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นศูนย์วิจัยที่มีมุ่งมั่นและมีเป้าหมายที่จะพัฒนาวัสดุนวัตกรรมเพื่อที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาความท้าทายในด้านความยั่งยืน ประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การพัฒนาวัสดุก่อสร้าง ประเภท Geopolymers หรือว่า Glass-Crete เป็นวัสดุที่มีวัสดุตั้งต้นทำมาจากขยะ จากอุตสาหกรรมหรือว่าขยะจากชุมชน ประเด็นที่ 2 การพัฒนาพลังงานทดแทนจากวัสดุหมุนเวียนชีวภาพ เช่น เศษพวกข้าวโพดหรือว่าเปลือกแมคคาเดเมีย เป็นต้น ประเด็นที่ 3 การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือย่อยสลายได้ใช้แทนพลาสติก ซึ่งวัสดุตั้งต้นจากพวกขยะจากทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ใบสับปะรด ใบต้นกล้วย เป็นต้น ประเด็นที่ 4 การยกระดับคุณภาพของคน การพัฒนาวัสดุทันตกรรมสมัยใหม่เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ อย่างการพัฒนาหน้ากาก Nano Guard กัน COVID-19 และ PM2.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s