Cookbook ‘เป่าเป้’ เสร็จสมบูรณ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/570480

Cookbook 'เป่าเป้'เสร็จสมบูรณ์

Cookbook ‘เป่าเป้’เสร็จสมบูรณ์

วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 14.16 น.

เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหนังสือ Cookbook ของแชมป์มาสเตอร์เชฟออลสตาร์ส ประเทศไทยJessica Wang หรือ เป่าเป้ หนังสือปกแข็งที่มาพร้อมกับที่คั่นหนังสือและลายเซ็นต์ของเป่าเป้ใน Cookbook ทุกเล่ม โดยมีเมนูมากกว่า 40 เมนู พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ ความตื่นเต้น  แรงบันดาลใจ ตลอดจนถ่ายทอดตัวตนของเป่าเป้ออกมาในแง่มุมต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนที่สนใจเริ่มต้นก้าวเข้าสู่การทำอาหารในสิ่งที่ตัวเองชอบจาก Cookbook เล่มนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ Line: @Jessiescapeในราคาเล่มละ 590 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งผ่าน Kerry ตามจริง)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s