‘รมว.อว.’ ตรวจเยี่ยม รพ.สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รพ.แห่งที่ 2 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/570512

‘รมว.อว.’ ตรวจเยี่ยม รพ.สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  รพ.แห่งที่ 2 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19

‘รมว.อว.’ ตรวจเยี่ยม รพ.สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รพ.แห่งที่ 2 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี และศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของ อว.มี ไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ., รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนพ.ดิเรก ภาคกุล ผอ.โรงพยาบาลบางคล้า ร่วมต้อนรับ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี และศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของ อว. ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมร่วมรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยและจังหวัด โดยมี ไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด, รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายแพทย์ดิเรกภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้าร่วมต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ยังเผยว่า “อว.มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ขณะนี้ประมาณ 50 แห่ง มีจำนวนเตียงรวมกันกว่า 12,000 เตียง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเตียงก็สามารถเพิ่มได้อย่างน้อยอีกหนึ่งเท่า เพราะเรามีมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ที่สามารถรองรับได้ นอกจากนี้ยังมีคณะแพทย์และพยาบาลที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ อว.เป็นกำลังสำรองของประเทศที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ ในวิกฤติโควิดรอบนี้ ชาว อว. แสดงออกว่าเราพร้อมที่จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติในยามจำเป็น ตอนนี้เราต้องนำปัญหาของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง จัดการเรื่องของเราเองและช่วยคนอื่นไปด้วย ไม่ใช่เรื่องเฉพาะ อว.เท่านั้น ในหลายๆ หน่วยงานก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โรงพยาบาลสนามของจังหวัดฉะเชิงเทราจะสามารถช่วยกรุงเทพฯ ได้มากเพราะโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพฯยังค่อนข้างติดขัด แต่ด้วยแรงสนับสนุนของปริมณฑลก็จะสามารถช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ จากนี้เรายังจะต้องเจอสถานการณ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนผู้ป่วย และระดับความรุนแรง เรื่องใดที่สามารถเตรียมตัวได้ก็ต้องเริ่มเตรียมการ อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าพวกเราจะผ่านไปได้ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณและให้กำลังใจทุกท่าน ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมมือกันทำงาน รวมไปถึงขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ช่วย อว.และสาธารณสุขในการเป็นผู้นำในยามวิกฤติได้เป็นอย่างดี”

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียวได้ 200 เตียง และขยายได้ถึง 250 เตียง จัดตั้งและบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของสาธารณสุขจังหวัด วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยที่จะเข้าพัก ได้รับบริจาคจากหน่วยราชการและภาคเอกชน ซึ่งให้ความร่วมมือกับจังหวัดและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และโรงพยาบาลสนามพร้อมที่จะรับผู้ป่วยCOVID-19 ได้ทันทีที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี, ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ, ไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ., รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนพ.ดิเรก ภาคกุล ผอ.โรงพยาบาลบางคล้า ร่วมถ่ายภาพศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี, ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ, ไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ., รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนพ.ดิเรก ภาคกุล ผอ.โรงพยาบาลบางคล้า ร่วมถ่ายภาพศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินเยี่ยมชมภายในรพ.สนามศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินเยี่ยมชมภายในรพ.สนาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s