ส่งกำลังใจให้แพทย์และพยาบาล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/570536

ส่งกำลังใจให้แพทย์และพยาบาล

ส่งกำลังใจให้แพทย์และพยาบาล

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และ นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผอ. ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล, ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s