ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดัง ‘ผิวอ่อน’ พ้นจากบุคคลล้มละลาย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/466734

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดัง ‘ผิวอ่อน’ พ้นจากบุคคลล้มละลาย

13 พฤษภาคม 2564 – 16:18 น.

าชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดัง ‘ผิวอ่อน’ พ้นบุคคลล้มละลาย .

มื่อวันที่ 11 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยที่ 1 จากล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.4048/2559 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 9 ก.พ.2561 ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้นางสาวกุลภรณ์ ผิวอ่อน จำเลยที่ 1 เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิจารณาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้นางสาวกุลภรณ์ ผิวอ่อน ที่ 1 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคลล้มละลาย นับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s