ด่วน..ศบค.ชุดเล็ก ชง ศบค.ชุดใหญ่ พรุ่งนี้ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/467497

ด่วน..ศบค.ชุดเล็ก ชง ศบค.ชุดใหญ่ พรุ่งนี้ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน

20 พฤษภาคม 2564 – 21:16 น.

ศบค.ชุดเล็ก ชงที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พรุ่งนี้ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน ระหว่าง 1 มิ.ย.-31 ก.ค. 64 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประเมิน หากต่อไปอีกแค่ 1 เดือนอาจไม่เพียงพอ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 21 พ.ค.64 นี้ มีวาระที่สำคัญ ประกอบ คือ การรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดจากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง กทม.จะรายงานมาตรการด้านสาธารณสุขในการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ จะรายงานมาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเพื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตามข้อเสนอของของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เสนอให้ขยายเวลาประกาศออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค. โดยยึดตามเหตุผลของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มีการประเมินสถานการณ์ไว้ว่า ต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือน ในการควบคุมการการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากต่อเพียง 1 เดือน หรือ 30 วัน อาจจะไม่เพียงพอ พร้อมทั้งจะพิจารณาถึงแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ตามที่ที่ประชุมอีโอซีกระทรวงสาธารณสุขเสนอด้วย

นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกรุงเทพมหานคร จะมีการรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าด้านการตั้งโรงพยาบาลสนามในที่ต่างๆ ทั่ว กทม.และปริมณฑล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s