‘ACT’ จี้ ‘นายกฯ’ เร่งแก้ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารหวั่นความโปร่งใสรัฐ เลวร้ายกว่าเดิม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/467491

‘ACT’จี้’นายกฯ’เร่งแก้พ.ร.บข้อมูลข่าวสารหวั่นความโปร่งใสรัฐ เลวร้ายกว่าเดิม

20 พฤษภาคม 2564 – 20:23 น.

“องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น” มีจดหมายเปิดผนึก ถึง นายกฯ จี้ เร่งแก้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ห่วง ความโปร่งใสภาครัฐ เลวร้ายกว่าเดิม แนะ กม.ฉบับใหม่ต้องเคร่งครัด ตามหลักการในรัฐธรรมนูญ ชี้ การสู้ปัญหาอยู่ที่ความเข้าใจ-จริงใจของ นายกฯ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2564 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ACT) มีจดหมายเปิดผนึก เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศย้ำต่อสาธารณชนให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งนโยบายนี้จะสำเร็จได้ จำต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลแม้ว่าขณะนี้รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แล้ว แต่มีเสียงคัดค้านจากสังคมว่าแนวทางที่รัฐบาลเสนอนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ขัดกับแผนการปฏิรูปประเทศฯ และหลักสากล จนน่าเป็นห่วงว่าจะยิ่งทำให้ปัญหาความไม่โปร่งใสในภาครัฐกลับเลวร้ายลงกว่าเดิม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นด้วยว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ ตามข้อเรียกร้องจากองค์กรสื่อมวลชน นักวิชาการและภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาจัดเตรียมร่างกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมไว้แล้วโดย สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ แต่ทั้งหมดกลับไม่ถูกนำมาใช้โดยไม่ทราบสาเหตุ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเป็นตัวแทนสังคมเรียนเสนอความเห็นต่อท่านนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. ควรนำร่างกฎหมายที่จัดไว้โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาใช้ หรือตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างกฎหมายขึ้นใหม่โดยมีตัวแทนจากประชาชน สื่อมวลชน และนักวิชาการ ด้านสื่อสารมวลชนที่สังคมยอมรับร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในสังคม

2. กฎหมายฉบับใหม่ต้องเคร่งครัดตามหลักการที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ ข้อเสนอของ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ล้วนเห็นสอดคล้องกันแล้ว

วันนี้การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันและการแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ จะเป็นอย่างไร คงขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความตั้งใจจริงของ นายกรัฐมนตรี ด้วยหวังว่าจะเกิดสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s