ครม.จ่อต่อ “พ.ร.ก. 2 เดือน” ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/467916

ครม.จ่อต่อ”พ.ร.ก. 2 เดือน”ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

25 พฤษภาคม 2564 – 10:22 น.

“ครม.” จ่อเคาะต่อ พ.ร.ก. 2 เดือน หลังผ่าน ศบค.พิจารณาแล้ว ขณะที่จับตา ท่าที หลังผ่าน พ.ร.บ.เงินกู้ ไปแล้วกว่า 1สัปดาห์แต่ไร้การชี้แจงจากรัฐบาล

25 พ.ค.2564  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบกล้าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 

ส่วนวาระที่น่าสนใจในวันนี้ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาการประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 2 เดือน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณืการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ขณะที่ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 4 ฉบับ เพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 และมาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ หรือ  Thailand Plus Package  พร้อมจับตาหลังครม.เห็นชอบผ่านพ.ร.บ.เงินกู้ 7 แสนล้าน สัปดาห์ก่อน แต่ยังไม่มีการชี้แจงในรายละเอียดแต่อย่างใด

ด้านกระทรวงกลาโหม  เสนอการขอยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ประชาชื่น และโอนงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับรายการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสมทบเป็นค่างานก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ 2

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี จะพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (โฮปเวลล์) ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s