“นายกฯ-รัฐบาล” ให้ความสำคัญและให้การช่วยเหลือทุกอาชีพที่ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/468128

“นายกฯ-รัฐบาล” ให้ความสำคัญและให้การช่วยเหลือทุกอาชีพที่ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19

27 พฤษภาคม 2564 – 08:31 น.

“แรมโบ้” ยืนยัน นายกฯ และรัฐบาล ให้ความสำคัญกับคนทุกอาชีพ ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ขอให้เชื่อมั่น ขอ “วิชาญ” อย่าพูดให้เกิดความสับสน

27 พ.ค.2564  นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานโซน 3 กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย  เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาแรงงานในพื้นที่ กทม.ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยนายเสกสกล ยืนยันว่านายกฯ ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม ผู้ประกอบการทุกอาชีพ รวมถึงแรงงานใน กทม.และทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากมาตรการต่างๆที่ออกมาให้ความช่วยเหลือ ทั้งมาตรการคนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 

นายกฯ ยังได้ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ SMEs เพื่อให้สามารถรักษาการจ้างแรงงานได้  รวมถึงการลงทุนของภาครัฐเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน  การกระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าและบริการรายย่อย 

นอกจากนี้  ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานยังได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม เร่งให้ความช่วยเหลือ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และเข้าข่ายที่ต้องปิดหรือหยุดประกอบการชั่วคราว ทำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง สามารถติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้

ขณะเดียวกันใน พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาทนั้น ยังมีแผนงานหรือโครงการ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ หรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้

นายกฯ ให้ความสำคัญ และช่วยเหลือ คนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ขอให้ผู้ใช้แรงงานทุกคน และผู้ประกอบการทุกอาชีพได้มั่นใจว่านายกฯ รัฐบาล จะหามาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแน่นอน  พร้อมกันนี้ขอให้นายวิชาญ เอาความจริงมาพูดว่าที่ผ่านมาได้เยียวยาไปหลายมาตรการแล้ว และให้รอฟังจากทางภาครัฐถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไปอีก อย่าพูดอะไรให้ประชาชนเกิดความสับสน คุณวิชาญเป็นตัวแทนประชาชนต้องออกมาพูดให้ประชาชนเข้าใจและไม่ควรทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ทุกข์ใจจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากปากของผู้แทนประชาชน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s