“เพื่อไทย” ท้วงประมูลรถไฟรางคู่ “ส่อฮั้วประมูล” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/468144

“เพื่อไทย” ท้วงประมูลรถไฟรางคู่ “ส่อฮั้วประมูล”

27 พฤษภาคม 2564 – 10:42 น.

“ไชยา พรหมา”ประธาน กมธ.ติดตามงบ พรรคเพื่อไทย ท้วงการประมูลโครงการรถไฟรางคู่สายเหนือ และสายอิสาน “ส่อฮั้วประมูล”

นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ส.ส.หนองบัวลำภู รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าการประมูลโครงการรถไฟรางคู่สายเหนือ ช่วงเด่นชัย-เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร และโครงการรถไฟรางคู่สายอิสาน ช่วงบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร- นครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร

ซึ่งผลการประมูลราคาต่ำกว่าราคากลางแบบเฉียดฉิว เป็นสิ่งที่น่าสังเกตถึงความไม่โปร่งใสเข้าข่ายการฮั้วประมูล เพราะผลการประมูลทั้ง 2 โครงการได้ราคาต่ำกว่าราคากลางเฉลี่ยเพียง 20 ล้านบาทเท่านั้น  จึงอยากเรียกร้องให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบหรือยกเลิกให้มีการประมูลใหม่ เพราะจะสามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่านี้

ดังนั้นในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้ติดตามการทำงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่าประสบภาวะการขาดทุนสะสมตลอดมาและเป็นภาระด้านงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อชดเชยผลการขาดทุนและการดำเนินกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี เพราะฉะนั้นจะต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และคำนึงถึงความคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน สิ่งสำคัญที่สุดต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้  

“อยากจะเห็นสิ่งที่ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ประกาศนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นวาระแห่งชาติ อย่าทำเพียงการประดิษฐ์คำพูดที่สวยหรู แต่ปราศจากความจริง”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s