“นายกฯ ครม. ส.ส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล” ตบเท้าร่วมประชุมสภาฯ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/468570

“นายกฯ ครม. ส.ส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล”ตบเท้าร่วมประชุมสภาฯ

31 พฤษภาคม 2564 – 10:14 น.

นายกฯ ครม. ส.ส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล ตบเท้าร่วมประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ในวาระรับหลักการ ท่ามกลางมาตรการโควิด-19 เคร่งครัด

31 พ.ค.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ ซึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 มิ.ย. 2564 จะมีการพิจารณาเรื่องด่วน “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระรับหลักการ ตามกำหนดการจะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. ท่ามกลางมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มงวดเคร่งครัดในการป้องกันโควิด-19

ขณะที่กรอบเวลาการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ในวาระรับหลักการนี้ จะใช้เวลาพิจารณารวม 47 ชั่วโมง 30 นาที แบ่งเป็น ฝ่ายรัฐบาล 22 ชั่วโมง ฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมง และ 3.30 ชั่วโมง เป็นของประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยหากที่ประชุมมีมติรับหลักการ จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาจำนวน 64 คน ทั้งนี้ ไทยรัฐออนไลน์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดสดสัญญาณการประชุมสภาฯ วาระที่สำคัญนี้ด้วย.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s